Devrim Tezcan

E-mail
dtezcan@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Marine Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Phosphorus build-up, nitrogen loss and sulfide accumulation in response to recent deep-water deoxygenation in the Sea of Marmara
Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Alımlı, Nimet; Mantıkçı, Mustafa; Özhan, Koray; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Tezcan, Devrim; Örek, Yeşim; Kalkan, Evrim; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2023-07-11)
The global trend of growing marine dead zones continues despite increased awareness and the development of relevant legislation, drastically changing the phosphorus cycle in the marine environment. Recent years have seen t...
MARMARA DENİZİ DİJİTAL İKİZİ VE YÖNETİM PLANI ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Tezcan, Devrim; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Örek, Hasan; ARKIN, ŞADİ SİNAN; Özhan, Koray; Özkan, Korhan; Mantıkcı, Asım Mustafa (2022-12-12)
Son 20 yıl içinde Marmara Denizi’nin en derin bölgelerindeki oksijen değerleri ciddi azalmalar göstererek hipoksi sınırı olarak görülen 80 mikromoların altına inmiştir. Marmara Denizi üzerindeki baskı unsurları çok çeşitli...
Türkiye'de İlk Üç Boyutlu Yapay Resif Uygulaması
Kalkan Tezcan, Evrim; Akgül, Çağla; Tezcan, Devrim (2022-11-02)
Geleneksel yöntemlerde ya hazır bir materyal (doğal taş, uçak, gemi, tekerlek, vb) ya da kalıplara dökülen beton malzeme ile yapay resifler oluşturulmaktadır. Ancak süreç içinde resif oluşturması için bırakılan...
2022 Yılı Mersin Körfezi Yapay Resif Çalışmaları
Tezcan, Devrim; Kalkan Tezcan, Evrim (2022-11-02)
Mersin K􏱏rfe􏱌i􏱔nde 2022 􏱑􏲋l􏲋nda iki b􏱏lgede 􏱑apa􏱑 resif 􏱆􏱑g􏱆lamas􏲋 ger􏱒ekle􏲌tirilmi􏲌tir. 􏰿lk olarak, 796 adet geleneksel i􏱒i bo􏲌 k􏱎p 􏲌ekilli resif Mersin ili Erdemli il􏱒esinde 􏱑er alan Alata sahiline...
Mersin ve İskenderun Körfezleri İçin Kıyısal Kırılganlık Değerlendirmesi
Aykut, Fahri; Tezcan, Devrim (2022-6-15)
Kıyılar, dalga, rüzgâr ve akıntı gibi doğal faktörler tarafından sürekli olarak değiştirilen hassas ve dinamik alanlardır. Son yüzyılda oldukça etkili olan iklim değişikliği ise kıyıların değişimini hızlandıran ve kıyılar...
Kıyı Kumullarının Takibine Yeni Bir Yaklaşım
Savaş, İrem Yeşim; Kalkan Tezcan, Evrim; Tezcan, Devrim (2022-06-15)
Kıyı bitki örtüsü, kumulların varlığı ve kumullar üzerine yerleşmiş yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Kıyı alanı çevresindeki yerli flora, kıyı bitki örtüsünün temelini oluşturur ve...
MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİNDE SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Tezcan, Devrim (2022-06-01)
Marmara Denizi kendine özgü fiziksel dinamikleri olan ve birçok insan kaynaklı baskı altında bulunan bir iç denizimiz olarak öne çıkmaktadır. Marmara Denizi Çanakale Boğazı ile Ege’ye İstanbul Boğazı ile de Karadeniz’e bağ...
Deniz Bilim Çalışmalarının Yönetim Stratejilerine Ve Toplum Bilime Yansıması
Salihoğlu, Barış; Şahin, Ezgi; Tezcan, Devrim (2021-07-01)
Deniz Bilimleri (Oşinografi) denizlerin geçmiş dönemleri, mevcut durumu ve geleceği dahil olmak üzere; denizlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik özelliklerini araştıran, iklim kontrolündeki rolünden ekonomik k...
Water Mass Variability and Levantine Intermediate Water Formation in the Eastern Mediterranean Between 2015 and 2017
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Örek, Hasan; Salihoglu, Ilkay; Tezcan, Devrim; Latif, Mohammed Abdul; Salihoğlu, Barış (2021-02-01)
The physical characteristics of water masses in the Cilician Basin were analyzed based on recent, comprehensive in-situ data. Nine seasonal cruises from June 2015 to November 2017 were carried out in an area located in the...
İklim Değişikliğinin Kıyısal Alanlardaki Etkilerinin Anlaşılması ve Uyum Yöntemleri
Tezcan, Devrim (2021-1-15)
Kıyısal alanlar iklim değişiminin yoğun etkileri altındadır. Bu etkiler ve özellikle deniz seviyesi yükselmesi kıyısal ekosistem, sosyo-ekonomik aktiviteler ve insan hayatı için bir risk oluşturmaktadır. Bu etkilerden tümü...
Citation Formats