Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi

Download
2004
Tuğrul, Süleyman
Ediger, Dilek
Sağlamtimur, Neslihan Doğan
Yılmaz, Doruk
Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığı kıyı sularında nehir etkisindeki kıyıdan açığa doğru belirlenen üç istasyonda fosfor ve azot bileşiklerinin fitoplankton grup dağılımına etkilerinin sistemin fiziko-kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi.
Citation Formats
S. Tuğrul, D. Ediger, N. D. Sağlamtimur, and D. Yılmaz, “Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrek9EZz0.