Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi

Download
2004
Tuğrul, Süleyman
Ediger, Dilek
Sağlamtimur, Neslihan Doğan
Yılmaz, Doruk
Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığı kıyı sularında nehir etkisindeki kıyıdan açığa doğru belirlenen üç istasyonda fosfor ve azot bileşiklerinin fitoplankton grup dağılımına etkilerinin sistemin fiziko-kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi.

Suggestions

Kuzeydoğu Akdeniz’de Kıyısal ve Açık sularda Fitoplankton Dinamikleri
YÜCEL, NEBİL; Uysal, Zahit (2017-03-01)
K uz eydogu Akdeniz’de acik ve nehir etkisinde kalan kiyisal sulari temsilen belirlenen iki istasyonda fitoplankton dinamiklerini incelemek amaciyla Mayis 2010 – Ekim 2011 tarihleri arasinda aylik orneklemeler yapilmistir. Fitoplankton pigment orneklemelerinin yani sira sicaklik ve tuzluluk verileri de toplanmistir. Fitoplankton biyokutle gostergesi olan klorofil- a ve yedi farkli fitoplankton grubunu (siyanobakteriler, proklorofitler, krizofitler, primnesiyofitler, klorofitler, diatomlar ve dinoflagellatla...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
A baseline study for determination of macrobenthic EPI/infaunal species in the Northeastern Mediterranean
Ergev, Mehmet Betil; Mutlu, Erhan; Graduate School of Marine Sciences (2002)
In order to determine macrobenthic infaunal species living in the northern Cilician basin between Kumkuyu and Erdemli within four seasons of year 2000, 3 replicates from 21 stations were sampled in three transects from 10 to 200 m with Van Veen Grab (0.1 m2 sampling area). A total of 395 species of which 80 species were encountered in four seasons were found belonging to eleven phyla; Cnidaria (5), Platyhelminthes (1), Nemertea (2), Annelida (203), Spincula (10), Arthropoda (108), Mollusca (47), Phoronida (...
Kuzeydoğu Akdeniz'de ağır metal kirliliği
Yemenicioğlu, Semal(2000)
Değişik avlanma bölgelerinden yakalanan balıklarda ağır metallerden (Hg, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Fe, Mn) analizleri yapılıp bölgesel farklılıkların yanı sıra organizmaların yaş (boy) sınıflarına bağlı olarak yenilebilir kas dokularında biriktirdikleri ağır metal miktarları incelenmiştir. Bazı balık türlerinin (M. barbatus, U. molluccensis ve S. solea) boyları ve içerdikleri bazı ağır metal (örneğin civa) arasında doğru orantılı bir ilişki gözlenmiştir. Bazı türlerde (M. auratus, P. kerathurus) ise bu ilişki...
Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi
Genç Tokgöz, Derya Deniz; Balcılar, İlker; İlhan, Ali İhsan; Balta, Tülay; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herh...
Citation Formats
S. Tuğrul, D. Ediger, N. D. Sağlamtimur, and D. Yılmaz, “Kuzeydoğu Akdeniz kıyı sularında fosfor ve azot bileşikleri değişimlerinin fitoplankton tür dağılımına etkisi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrek9EZz0.