Hide/Show Apps

Kuzey Anadolu fay hattında jeotermal kaynaklarının izotop bileşimlerinin izlenmesi

2005
Güleç, Nilgün Türkan
Hılton, David
Mutlu, Halim
Koçyiğit, Ali
Süer, Selin
Çifter, Candan
KAF Zonu üzerinde 800 km'lik bir hat boyunca yer alan 9 adet sahada, jeotermal akışkanların kimyasal ve izotopik bileşimleri 3 yıl boyunca (yılda 3 kez örnekleme yapılarak) izlenmiş ve zamansal değişimler, sismik etkinlikler ile ilişkileri açısından incelenmiştir. Bu bağlamda en anlamlı zamansal değişimler Yalova ve Efteni sahalarından elde edilmiş, Cl, Ca, $^3H , \delta^{13}C ve CO_2/^3 He$ en duyarlı parametreler olarak belirlenmiştir. İleride yapılacak izleme programlarına temel sağlayacak bir veri tabanı oluşturulmuştur.