Hide/Show Apps

Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması

Download
2003
Ediger, Vedat
Günal Türkmenoğlu, Asuman
Tuğrul, Süleyman
Yemenicioğlu, Semal
Kubilay, Nilgün
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağılımları, tozun kaynağına, taşınım mesafesine ve taşıma mekanizması olan rüzgarın hızına bağlı olduğu anlaşılmıştır.