Nörofelsefe Neden Halen Uçta Bir Görüş Olarak Niteleniyor?

2017-01-01
Nörofelsefe felsefe dünyasında halen çok uçta bir görüş olarak değerlendirilmekte ve ezici bir çoğunluk tarafından ya ilkesel olarak veya beyne ilişkin bazı olgular gerekçe gösterilerek sert şekilde reddedilmektedir. İlkesel itirazlar genelde felsefi problemlerin ve çözümlerin doğasına ilişkin kategorik itirazlardır. İkinci tipte iddialarsa daha çok sinir sisteminin aşırı karmaşık yapısı, nörofelsefi hipotezin doğru çıkması ihtimalinin doğal bir sonucunun felsefenin tarihten silinmesi olduğu veya nörofelsefenin beynin ötesine geçmeye gerek görmeyerek insanın psikolojik, tarihsel ve sosyal varoluşunu bir kenara iterek insanı açıklama şansını elinden kaçırması şeklindedir. Bu sonuncu itiraz, nörofelsefenin zihnin veya davranışın doğasını anlayabilmek için “fizik veya beyin bilimden başka bir bilime ihtiyaç olmadığını savunduğu” şeklindeki iddialar olarak da kendini göstermektedir. Bu çalışmamda ben bu eleştirilerin ya Churchland çiftinin metinlerinin düpedüz yanlış okunması veya nörofelsefecinin gerekli koşullardan bahsettiği yerlerde eleştirmenlerin zoraki bir akıl yürütmeyle onun cümlesini yeterli koşulların ifadesi olarak görmeleridir. Bu eleştirilerin hatalı olduğunu gösterdikten sonra benim bakış açımdan nörofelsefenin en ciddi eksiğini tartışıyor ve o eksiği gidermek için kendi kültürel nörofelsefe önerimi sunuyorum.
Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Suggestions

Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
8-18 yaş Arası Çocuk ve Ergenlerin Korkularının Zaman Farkı (Boylamsal Enlemesine-Kesitsel) Deseniyle İncilenmesi
Erdur Baker, Özgür(2016-12-31)
Bu çalışmada 1992-2002 ve 1997-2007 yılları arasında doğan 2 farklı grup çocuk ve ergenin korkuları karşılaştırılacak, 5 sene içinde korkuların içerik, şiddet ve yoğunluklarında gerçekleşen değişim incelenecektir. Türkiye’nin ve yakın komşularının maden göçükleri, trafik kazaları, sel ve deperem felaketleri, uzun süren terör olayları, işgaller, ekonomik kriz ve kadın cinayetleri gibi doğal ve insan kaynaklı pek çok afet deneyimlediği göz önünde bulundurularak, çocuk ve ergenlerin korku çeşit ve yoğunluğunun...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Zanaatkarlığın Sınıf ve Etnisite Bağlamında Çözülüş ve Dönüşümünde İki Hat: Mardin ve Trabzon’daki Altın ve Gümüş İşlemeciliği
Hoşgör, Hatice Ayşe(2015-12-31)
Bu araştırmada incelenecek olan altın ve gümüş işleme zanaatlarının geçmişe dair belleksel dökümü ve bugünün içinde konumlanışı, kapitalist modernleşme ve endüstrileşme süresince geçirdiği tahrifat ya da çözülme nedenlerinin anlaşılmasına kaynaklık etmektedir. Bu zanaatların geçirdiği dönüşüm, zanaatın Mardin ve Trabzon serüveni göz önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyet Türkiye’sinin ulus-devlet inşa sürecinde gayrimüslimlere yönelik politikalarının ve bu bağlamda ekonominin ve toplumun Türkleştirilmesi ve ...
Suriyeli kentli mültecilerin kente entegrasyonu- Ankara, Altındağ ilçesi, Önder mahallesi
Işık, Oğuz; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih(2018-12-31)
Proje kapsamında yakın dönemde Ankara'ya yerleşmiş bulunan Suriyeli mültecilerin kent ile nasıl entegre olduklarını anlamak üzere Altındağ ilçesi, Önder mahallesinde derinlemesine mülakat tekniği ile bir çalışma yürütülecektir.Projenin amaç, kapsam ve yöntemi ekli dosyada ayrıntısı ile açıklanmaktadır.
Citation Formats
S. Tümkaya, “Nörofelsefe Neden Halen Uçta Bir Görüş Olarak Niteleniyor?,” Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, pp. 99–110, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/31869.