Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması

2020-04-01
Türkiye tarihinin en büyük göç hareketi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ile başlamıştır. O tarihten günümüze kadar Türkiye’ye yaklaşık olarak 3,6 milyon Suriye vatandaşı giriş yapmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 verilerine göre Türkiye de bulunan Suriyeli nüfusunun yaklaşık 1,6 milyonunu okul çağındaki çocuklar ve yükseköğretim düzeyindeki gençler oluşturmaktadır. Göz ardı edilemeyecek büyüklükte olan bu kitlenin nitelikli bireyler olarak yetişmesi sadece Suriyeli’lerin geleceği için değil Türkiye’nin geleceği için de önem teşkil etmektedir. Bu sebeple bu çalışmada 2011 yılından itibaren Türkiye’de yaşamakta olan Suriyeli çocukların eğitimine yönelik yürütülen çalışmalar incelenerek bir durum tespiti yapılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde bulunan Suriyeli çocukların eğitimini konu alan akademik çalışmalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar derlenerek genel bir tablo çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli çocukların eğitim sürecinde yaşanan sorunlar; okula erişim oranlarının düşüklüğü, dil engeli, nitelikli öğretmen eksikliği başlıkları altında toplanarak bu problemlerin olası çözümleri tartışılmıştır.

Citation Formats
Y. Tunga, G. Engin, and K. Çağıltay, “Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 1, pp. 317–333, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/31960.