Usage of Design Thinking Tactics and Idea Generation Strategies in a Brainstorming Session

Download
2015-01-01
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.
Proje yönergesinin dağıtılmasının ardından on üç tasarımcının katıldığı bir beyin fırtınası oturumu düzenlenmiş, oturumun sonucunda problem alanı irdelenerek ana tasarım fikri belirlenmiş ve çözüm alanları önerilmiştir. Oturumun belgeleri, tartışmalarda kullanılan tasarım düşünce taktikleri ve fikir geliştirme stratejilerinin saptanması için tematik olarak çözümlenmiştir. Çözümlemenin sonucunda, kişisel deneyimlerin kullanımı, problemin çözüm odaklı irdelemesi ve yönergenin teknik irdelemesi ana başlıkları altında toplanan on iki tasarım düşünce taktiği belirlenmiştir. Ayrıca, karma çoklu paket, ambalaj tipi, içeriğin korunması, içeriğin görünürlüğü, sunum ve yeniden kullanım ana başlıkları altında toplanan on altı fikir geliştirme stratejisi belirlenmiştir. Taktikler çözüm odaklı tartışmaların üretilmesi için kullanılmış ve taktik kullanımının bir sonucu olarak, ana tasarım fikri olan karma çoklu paket, oturumun erken bir aşamasında önerilmiştir. Stratejiler ise tasarım fikirlerinin üretilmesinde kullanılmış ve proje hedeflerinin ortak olarak belirlenmesini sağlamıştır. Çözümleme sonucunda proje hedefleri pazarlama, sürdürülebilirlik ve ürün-kullanıcı etkileşimi olarak belirlenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, beyin fırtınası oturumunda yürütülen tartışmalar ana tasarım fikrinin proje hedefleri açılarından incelenmesini içermiş ve çeşitli çözüm alanlarının önerilmesi ile sonuçlanmıştır.

Suggestions

Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Use of language learning strategies in relation to student characteristics at Başkent University
Tunç (Özgür), Sabiha; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The aim of this study was to investigate the relationship between university students̕ use of language learning strategies, achievement, gender, span of learning English, type of high school they graduated from, and attitude toward English. Two instruments were used for data collection purposes: The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) developed by Oxford (1990) and Aiken̕s Attitude Scale (1979). The instruments were administered to 153 university students from the different streams at the Prepar...
Quality of life and self-esteem in children with chronic tic disorder
Hesapçıoğlu, Selma Tural; Tural, Mustafa Kemal; Kandil, Sema (2014-01-01)
Amaç: Bu çalışmada Tourette sendromu (TS) ve diğer kronik motor ya da vokal tik bozukluğu bulunan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi ve benlik saygılarının kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kronik tik bozukluklarında yaşam kalitesi ve benlik saygısının birbiri üzerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 6-16 arasında değişen Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı- dördüncü baskısına göre kronik tik bozukluğu tanısı konan 62 olgudan...
Training EFL students on listening strategies at Middle East Technical University
Uzakgören, Sedef; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2003)
This study aimed at training EFL students on listening strategies through a 7- week training program. 38 beginner students at Department of Basic English at Middle East Technical University participated in this research study. The data were collected through 5 instruments, namely pre-test, post-test, two questionnaires, and think aloud protocols. Both qualitative and quantitative data were collected via these instruments. The comparison of the gain scores of the experimental and control group showed that th...
English Language Preservice Teachers\u2019 Stages of Concern for Web 2.0 Technology Integration
Kayaduman, Halil; Delialioğlu, Ömer (2021-06-01)
This study explores the English Language preservice teachers (PST)’ stages of concern (SoC) for Web 2.0 technology integration in the Learning Technology by Design (LBD) based course. It aims to identify and better understand PSTs’ concerns. Understanding the concerns has advantages of describing and addressing the needs of PSTs prior to actual in-service experiences. SoC model, a component of the Concerns-Based Adoption Model, was used as the theoretical framework. An embedded mixed methods design was impl...
Citation Formats
N. A. G. Z. Börekçi, “Usage of Design Thinking Tactics and Idea Generation Strategies in a Brainstorming Session,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 1–17, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/33051.