Perceived need for course topics and student engagement in computer education

2013
Öncü, Semiral
Şengel, Erhan
Delialioğlu, Ömer
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta okuyan ve Bilgisayar-I dersini alan 212 öğrenciden toplanan veri ANOVA ve MANOVA yardımıyla analiz edilmiştir. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin başarı ve derse katılım düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklı olduğu bulunmuştur. Başarı hazırbulunuşluğa bağlı olarak değişmektedir fakat hazırbulunuşluk öğrencinin derse katılımını etkilememektedir. Literatürde bulunduğu gibi, başlangıçta az veya hiç bilgisi olmayan öğrenciler ders sonunda daha az başarılı olmuşlardır. Genel itibariyle, öğrenciler derse kendilerinin beklenenden daha az vermektedirler.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Use of language learning strategies in relation to student characteristics at Başkent University
Tunç (Özgür), Sabiha; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The aim of this study was to investigate the relationship between university students̕ use of language learning strategies, achievement, gender, span of learning English, type of high school they graduated from, and attitude toward English. Two instruments were used for data collection purposes: The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) developed by Oxford (1990) and Aiken̕s Attitude Scale (1979). The instruments were administered to 153 university students from the different streams at the Prepar...
Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2014-01-01)
Kentleşme süreçleri ile perakende coğrafyasının dönüşümü arasındaki ilişki, 1900’lerin başından beri, kent planlama, coğrafya ve toplumbilim alanlarının ilgi odağı olmuştur. Geliştirilen farklı yaklaşımlar bu ilişkinin farklı boyutları üzerinde yoğunlaşmış, iki süreç arasındaki etkileşimin parçalarını nedensellikler üzerinden açıklamayı amaçlamıştır. Bu yazıda, Ankara kenti üzerine yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak geçmiş yaklaşımların parçacıl açıklamalardan öteye gitmediği, etkileşim sürecini...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Investigating the factors affecting customer engagement and the influence of customer engagement on brand loyalty in automobile online brand communities
Bayraktar, Pelin; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Information Systems (2022-2-10)
The purpose of this study is to identify the factors affecting customer engagement dimensions in online brand communities (OBCs) and to investigate the intra- and inter-relationships between engagement and loyalty dimensions. In this study, quantitative and qualitative analyses were combined in order to gain an in depth understanding of the issue. Quantitative data were collected via questionnaires from 721 automobile OBC members and analyzed using structural equation modelling (SEM). Then, a semi-structure...
INVESTIGATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS' AUDIOVISUAL MEDIA PRODUCT PREFERENCES AND PRIORITIES FOR CHILDREN'S SCREEN VIEWING
İnan, Rahime; Şahin, Volkan; Department of Early Childhood Education (2021-5)
The current study aims to understand the overall use of children‟s media in early childhood education settings with the underlying questions of how audio-visual media products are being utilized in the early childhood classrooms in Turkish schools and how screen viewing periods are mediated during school hours. Specifically, what children watch in classroom; how often and how long they do; where they do; and what type of electronic media devices educators use to watch the content at school are questioned. I...
Citation Formats
S. Öncü, E. Şengel, and Ö. Delialioğlu, “Perceived need for course topics and student engagement in computer education,” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 49–69, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52504.