Neşe Aydın

E-mail
nesea@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Web of Science Researcher ID
Physical Environmental Determinants of Children's Place Attachment: Evidence from Children’s Place Attachment Maps
Aşçı, Yağmur; Aydın, Neşe; Yıldırım, Göksun; Altıntaş, Ebru; Çoban, Aybüke Balahun; Özgür, Fatma Yağmur; Severcan, Yücel Can (2022-07-25)
Exploring the Link Between Built Environment and Children's Happiness in Ankara, Turkey
Yıldırım, Göksun; Aydın, Neşe; Çoban, Aybüke Balahun; Özgür, Fatma Yağmur; Altıntaş, Ebru; Severcan, Yücel Can; Aşçı, Yağmur (2022-07-25)
İzmir'de Bölgeselleşme ve Kümelenme Eğilimleri: 2009-2019
Yetişkul Şenbil, Emine; Kul, Fahrettin; Aydın, Neşe (2021-12-02)
Bu çalışmada İzmir ilinin ekonomik coğrafyası, istihdam verileri üzerinden sektörler bazında incelenmekte ve kümelenme eğilimleri araştırılmaktadır. 2009 ve 2019 yıllarına ait Sosyal Güvenlik Kurumu istihdam verilerini kul...
Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen dinamikler, yeni sorunlar, değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlar
Yıldırım, Göksun; Aydın, Neşe; Karakayacı, Özer; Fındıklar Ülkü, Çiğdem; Karkın, Kübra; Gündüz, Elif; Levend, Sinan; Öncel, Hale; Sağ, Mehmet Akif; Çakır, Bilge; Gürçay, Melih; Memlük Çobanoğlu, Nihan Oya; Özdemir Sarı, Burcu; Özüduru, Burcu; Polat, Erkan; Ülkenli, Zeki Kamil (Akıncı Ofset, 2021-12-01)
Bugün kentler ve bölgeler tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal, ekolojik ve siyasal krizlerin neden olduğu dar boğazlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve ...
Governing the rural: The case of Izmir (Turkey) in the Post-2000 era
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe; Gökçe, Buğra (2021-12-01)
In recent years, among many concepts concerning space, concepts such as city, town or village fall short to account for what had been taken granted before. Lately, researchers have begun to question concepts based on discr...
Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmaları ile Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Aydın, Neşe (2021-10-01)
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımından da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. K...
Sokağa Çıkma Yasaklarının Kentlerin Hava Kalitesi Üzerindeki Etkisi, İzmir Örneği
Aydın, Neşe; Yetişkul Şenbil, Emine (2021-10-01)
Bu çalışma İzmir metropoliten alanında PM10 atmosferik kirleticisinin konsantrasyonlarının Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde nasıl değiştiğini tespit etmek amacıyla ya...
Türkiye’nin Değişen Yerleşme Sistemini İzmir Üzerinden Tartışmak
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (2021-05-20)
Son dönemde yerleşme sistemi küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle beraber coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle önemli derecede değişmiştir. Kent ve kır arasındaki farklar kaybolurken idari sınırlar kentsel veya ...
TÜRKİYE KENTLERİ VE BÖLGELERİ: Kavram, Kuram, Planlama Yaklaşımları, Mevcut Politikalar ve Kurumsal Yapıyı Gözden Geçirme Zamanı
Aydın, Neşe; YOLOĞLU, Ali Cenap ; BELGE, Züleyha Sara (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı © KBAM, 2020-12-01)
Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Aydın, Neşe (2020-09-10)
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımımdan da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kim...
Citation Formats