Serap Kayasü

E-mail
kayasu@metu.edu.tr
Department
Department of City and Regional Planning
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Places of Diverse Social Groups in Cihangir İstanbul
Demirel, Şule; Yetişkul Şenbil, Emine; Kayasü, Serap (null; 2016-10-04)
Practices of politicizing gentrification: The emergence organization and governance of an urban issue in three European neighborhoods
De Haan, Freek; Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (null; 2016-03-29)
For some, political issues are to be found in a particular place, like a parliament. For others, the political is 'everywhere'. From a pragmatic perspective, however, both seem rather unrealistic. In terms of 'practices of...
Local responses to urban redevelopment projects: The case of Beyoglu, Istanbul
Yetişkul Şenbil, Emine; Kayasü, Serap (2016-02-01)
Urban redevelopment projects became the primary mechanisms of neoliberal urban policies in Istanbul. By analyzing the urban redevelopment projects of Beyoglu and the responsive practices of local actors, this paper highlig...
Comparative Approaches to Gentrification: A Research Framework
Lagendijk, Arnoud; van Melik, Rianne; de Haan, Freek; Ernste, Huib; Ploegmakers, Huub; Kayasü, Serap (Wiley, 2014-07-01)
Comparative research on gentrification is on the rise, especially since gentrification is no longer confined to historical, central neighbourhoods in First World countries, but also appeared in rural, new-built areas and S...
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2014-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yap...
A research framework Gentrification 2 0
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2013-01-01)
Bu makalede farklı kentlerdeki soylulaştırma süreçlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen bir uluslararası projenin araştırma çerçevesi sunulmaktadır. ‘Birleştirme kuramı’ üzerinden disiplinler arası bir yaklaşım geliştire...
Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi
Keskinok, H. Çağatay; Kayasü, Serap; Balaban, Osman; Kıral, Ömer H.; Erkal, Funda; Bademli, Raci (Middle East Technical University, 2013)
6 Aralık 2013 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonunda açılan sergide, Raci Bademli’nin yürütmüş olduğu önemli proje çalışmaları sergilenmektedir. Sergi, 1986 tarihli ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Düzenleme Yarı...
Institutional Performance Of İzmir Development Agency
Eldeniz, Feyza; Kayasü, Serap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bölgesel politika sorunu Türkiye’nin gündeminde önemli bir konu haline gelmiştir. Bununla birlikte, plan ve proje gibi politik araçlar her bölgenin kendi dinamiğine göre aşağıdan yukarı...
THE ROLE OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES IN TURKEY FROM IMPLEMENTING EU DIRECTIVES TO SUPPORTING REGIONAL BUSINESS COMMUNITIES?
Lagendijk, Arnoud; Kayasü, Serap; Yasar, Suna (2009-10-01)
Turkey's step-by-step embedding in the institutional and policy environment of the EU is currently compelling the country to establish a fitting structure of regional governance. A key element in this structure is the crea...
Citation Formats