Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi

Download
2013
Keskinok, H. Çağatay
Kayasü, Serap
Balaban, Osman
Kıral, Ömer H.
Erkal, Funda
Bademli, Raci
6 Aralık 2013 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonunda açılan sergide, Raci Bademli’nin yürütmüş olduğu önemli proje çalışmaları sergilenmektedir. Sergi, 1986 tarihli ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Düzenleme Yarışması Projesi”, 1989 tarihli ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı’, 2002 tarihli ‘Hacıbayram Camisi Çevresi Kamu Proje Alanı Kentsel Tasarım Planı’ ve 2001-2002 tarihli ‘Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı-Barış Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’ndan oluşmaktadır

Suggestions

Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Mikro Bilgisayar Destekli Labaratuar Uygulamaları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenmesi Ve Bu Kursun Etkinliğinini Belirlenmesi.
Eryılmaz, Ali(2013-12-31)
Amaç Çalışmanın ana amacı Anadolu Öğretmen Liselerinde görev yapan fizik öğretmenleri için MBL kullanımı ile ilgili bir hizmet içi eğitim kursu tasarlamak ve bu kursun etkililiğine bakmaktır. Kurs öncesinde öğretmenlerin MBL kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç analizinde incelenmesi gereken faktörler için alan yazından öğretmenlerin teknolojiyi, özellikle MBL’leri uygularken karşılaştıkları engeller belirlenecektir. Çalışmanın ikinci amacı MBL’...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
ODTU-MOOC Altyapısı Oluşturma Projesi
Çağıltay, Kürşat(2014-12-31)
Gelişmiş üniversitelerde yayılmakta olan Massively Open Online Course - MOOC - çok sayıda öğrencinin açık derslere çevrim içi ulaşımını sağlayan sistemlerin altyapısının ODTÜ'de kurulmaya başlaması için proje önerilmektedir. Öncelikle Fizik ve Matematik dersleri için kurulacak sistem proje kapsamında test edilip genel kullanıma hazırlanacaktır.
Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri
Devrilmez, Erhan; Yapar, Ahmet; Kirazcı, Sadettin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, genç badminton sporcularının denge, sezinleme ve reaksyion zamanlarını spor yapmayanlar ile karşılaştırmak ve literatüre katkıda bulunmaktır.
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, S. Kayasü, O. Balaban, Ö. H. Kıral, F. Erkal, and R. Bademli, “Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 219–225, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_2/exhibition.pdf.