Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları

Download
2016-12-01
Avcı Hosanlı, Deniz
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin sosyal, kültürel ve fiziksel özelliklerini yansıtan önemli bir kültürel miras alanıdır. Günümüzde Yahudi nüfusunu tamamen kaybetmiş olan Yahudi Mahallesi, sosyal ve fiziksel birçok sorun içeriyor olmasına karşın, özgün fiziksel yapısını ve doku bütünlüğünü hala büyük ölçüde korumaktadır. Bu makalede, Yahudi Mahallesi’nin genel tarihsel ve doku özellikleri ile birlikte, geleneksel konutlarının mimari özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır. Makale kapsamında, Yahudi Mahallesi’nin özgün sosyal ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra, günümüze dek geçirdiği süreç ve müdahaleler sonrası sosyal yapısı, dokusu ve konutlarının bugünkü durum ve sorunları da aktarılmakta ve tartışılmaktadır.
TÜBA Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED)

Suggestions

Evaluation of restoration projects of traditional dwellings in outer citadel of Ankara which are given gastronomic functions
Keskin, Irmak; Asatekin, Nafia Gül; Restoration in Department of Architecture (2008)
Traditional Dwellings in Ankara Citadel have an important place among both Anatolian and Ankara Traditional Dwellings, reflecting certain characteristics of their own. Citadel Area, as one of the oldest settlements in Ankara, has been hosting both residential and commercial activities for a very long period of time. Today, the area has regained its popularity; as a commercial, cultural and tourism center with the potential of its remaining values from the past and conservation movements held in the area sta...
Mimar Kemalettin Bey (1870-1927)
Yavuz , Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1981)
The initial phase of nationalism in Turkish architecture is known to have covered those turbulent years between 1909-1930 that saw the fall of the Ottoman Empire as well as the dawn of the Turkish Republic. Locally known as; "The First Period of National Turkish Architecture", these two decades were to witness the fervent struggles of a set of young Turkish architects who opposed the western influences on traditional Ottoman architecture, monopolized by foreign and minority experts for the past hundred year...
Konya Alaeddin Camisi Yapım Evreleri Üzerine Düşünceler
Asutay Effenberger, Neslihan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
The Alaeddin Mosque, which is located on a hill in the middle of modern Konya, is one of the most problematical monuments of the Seljuk Anatolia. It has suffered from several restorations and almost lost of its original substance. Its irregular prayer hall shows the following parts (from east to west): a hypostyle hall, a central unit with a mihrap cupola and a western wing. An U-shaped courtyard, where two kümbets are situated, is positioned in the north side of the prayer hall. In addition, some wall frag...
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Dayar, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Tanzimat Dönemi’nin arifesinde Antalya, surlarla kuşatılmış geleneksel bir Osmanlı kentiydi. Kentin ana yerleşim alanı, iki iç surla birbirinden ayrılan ve üç ayrı bölümden oluşan Kaleiçi idi. Tek bir dış kapı vasıtasıyla karaya açılan Kaleiçi, dış ve iç kapılardan merkeze uzanan büyük caddeler, merkezden ya da büyük caddelerden mahallelere açılan daha küçük caddeler tarafından bölünmüştü. Kaleiçi sokakları gayr-i muntazam ve kaldırımsız, evleri ise çoğunlukla ahşaptı. Surların haricinde kentin çarşısı, var...
Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu: “Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak
Cengizkan, Ali (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6)
Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933 sergi ve kitap çalışması, erken Cumhuriyet mimarlığı üzerine, özellikle de Ankara ve dönemin mimarisi konusunda çok farklı yönlerden açılımlar getirdi. Dönemin yeni Ankara’sı olan Yeni Şehir’in fotoğraflarla temellendirilerek modellenmesi, bu sırada 1300’e yakın çok özgün sayıda fotoğraf, hava fotoğrafı ve sınırlı da olsa döneme ilişkin mimari proje çizimlerinden yararlanılması, özelde Ankara’daki 350 yapılık Yeni Şehir bölgesine, genelde bütün Türkiye’de söz konusu 1923-1...
Citation Formats
D. Avcı Hosanlı and A. G. Bilgin Altınöz, “Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları,” TÜBA Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED), pp. 71–104, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/35381.