Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları

Download
2016-12-01
Avcı Hosanlı, Deniz
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin sosyal, kültürel ve fiziksel özelliklerini yansıtan önemli bir kültürel miras alanıdır. Günümüzde Yahudi nüfusunu tamamen kaybetmiş olan Yahudi Mahallesi, sosyal ve fiziksel birçok sorun içeriyor olmasına karşın, özgün fiziksel yapısını ve doku bütünlüğünü hala büyük ölçüde korumaktadır. Bu makalede, Yahudi Mahallesi’nin genel tarihsel ve doku özellikleri ile birlikte, geleneksel konutlarının mimari özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır. Makale kapsamında, Yahudi Mahallesi’nin özgün sosyal ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra, günümüze dek geçirdiği süreç ve müdahaleler sonrası sosyal yapısı, dokusu ve konutlarının bugünkü durum ve sorunları da aktarılmakta ve tartışılmaktadır.
TÜBA Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED)

Suggestions

Evaluation of restoration projects of traditional dwellings in outer citadel of Ankara which are given gastronomic functions
Keskin, Irmak; Asatekin, Nafia Gül; Restoration in Department of Architecture (2008)
Traditional Dwellings in Ankara Citadel have an important place among both Anatolian and Ankara Traditional Dwellings, reflecting certain characteristics of their own. Citadel Area, as one of the oldest settlements in Ankara, has been hosting both residential and commercial activities for a very long period of time. Today, the area has regained its popularity; as a commercial, cultural and tourism center with the potential of its remaining values from the past and conservation movements held in the area sta...
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Dayar, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Tanzimat Dönemi’nin arifesinde Antalya, surlarla kuşatılmış geleneksel bir Osmanlı kentiydi. Kentin ana yerleşim alanı, iki iç surla birbirinden ayrılan ve üç ayrı bölümden oluşan Kaleiçi idi. Tek bir dış kapı vasıtasıyla karaya açılan Kaleiçi, dış ve iç kapılardan merkeze uzanan büyük caddeler, merkezden ya da büyük caddelerden mahallelere açılan daha küçük caddeler tarafından bölünmüştü. Kaleiçi sokakları gayr-i muntazam ve kaldırımsız, evleri ise çoğunlukla ahşaptı. Surların haricinde kentin çarşısı, var...
The Transformation of the built environment in Amasya from the late Ottoman Empire to the early Turkish Republic
Kalkan Açıkkapı, Duygu.; Altan, T. Elvan.; Department of History of Architecture (2019)
This study focuses on the transformation of the built environment in the northern Anatolian town of Amasya from the late period of the Ottoman Empire to the early period of the Turkish Republic. The aim is to evaluate the settlement history of Amasya as a city with distinctive geographical characteristics, by analyzing the transformation of its built environment in relation to the changing socio-cultural, economic and political contexts. The analysis starts by focusing on the essential urban nodes formed by...
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi İzmir Konutu: Yerellik ve Melezlik
Çıkış, Şeniz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
The First National Style in Turkish Architecture was formulated during the last decades of the Ottoman Empire, and was the preferred style for the founders of the Turkish Republic in the construction of Ankara as the new capital city. In the historiography of Modern Turkish Architecture, architecture during the Early Republican Era is assumed to have anatopic characteristics. The canonic repertoire of this movement is also produced parallel to this idea. However, housing stock of Izmir constructed during th...
Changing city identity: the case of Eskişehir /
Hakyemez, Dilara; Gökce, Fuat; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2016)
In Turkey, many cities’ histories date back to ages ago. Many Anatolian cities are multilayered cities which mean cities can contain two or more different periods’ traces, ruins, monuments or parts, and Eskişehir is one of these multilayered cities. The city has been home to many cultures and civilizations, like Phrygians, Lydians, Roman and Ottoman Empires. In this thesis, identity of city will be trying to analyze; the permanent marks and also changes will be searched in the case of Eskişehir. Characteris...
Citation Formats
D. Avcı Hosanlı and A. G. Bilgin Altınöz, “Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları,” TÜBA Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED), pp. 71–104, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/35381.