1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler

2000-11-01
METİN ÖZCAN, KIVILCIM
Voyvoda, Ebru
YELDAN, ALP ERİNÇ

Suggestions

Construction of 'new worker' in the post 1980 Turkey: an analysis of discourse of Türk-İş, Hak-İş and Disk
Deli, Volkan; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2010)
This study aims at understanding the discursiveness of Türk-İş, Hak-İş and DİSK against the neoliberal policies textually and discursively shaped by the governments and employers in the years between 1980 and 2003 in Turkey. In this sense, Norman Fairclough's critical discourse analysis and Laclau and Mouffe's discourse theory constitute the theoretical framework of this study. In this theoretical perspective, this study analyzes discourses of the labor confederations in four historical moments called Janua...
1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu yazıda Türkiye'deki konut üretiminde 1980 sonrasında görülen nitel ve gelişmeler inceleniyor. Ekonominin 1970'li yılların ilk yarısında girdiği krizin ve 1978 yandan itibaren uygulamaya konulan önlemler paketlerinin konut sektörü üzerinde büyük etkileri olmuştur. Konut sektörünün bu süreçteki davranışları çeşitli aşamalarda farklılıklar göstermiştir. 1980 yılma kadar giderek artan konut arz ve talebi, 1980 yılında yürürlüğe giren istikrar programlarının ardından hızla daralmıştır. Derin bir krize giren k...
The alevis in post-1980 Turkey : a critical discourse analysis of official texts
Uyanık, Zeki; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2009)
This thesis analyzes official discursive practices towards the Alevis in post-1980 Turkey. As it is impossible to cover discourses of all state institutions, this study specifically focused on official discursive practices of three official institutions (namely, the Directorate of Religious Affairs, the Ministry of Education and the Presidency of Turkish Republic). Using the method of critical discourse analysis, I examined official texts including school textbooks of compulsory religious courses, legal dic...
The Alevi community in Turkey after 1980: an evaluation of political group boundaries in the context of ethnicity theories
İrat, Ali Murat; Akçalı, Pınar; Department of Political Science and Public Administration (2006)
The present thesis intends to determine how the ethno-religious Alevi communities in Turkey survive and what are the main sources and factors helping them to sustain their group borders, especially as from the mid-1980s when these communities had started to reveal their identity clearly. It is important to state that the Kemalist regime was challenged by an obligatory change process on both economic and political grounds after the 1980 military coup in Turkey. Because of the rising of political Islam and th...
1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi
Erdil, Erkan (2017-12-01)
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmekle birlikte, mevcut yapısal sorunların bir kısmının sürdüğü görülmektedir. Bu bağlamda yapısal sorunlar ortaya konacak ve bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de irdelenecektir. Sanayileşme sürecinde geciken Türkiye için çağın şartları doğrultusunda Kalkınma Planları ve diğer BTY Pol...
Citation Formats
K. METİN ÖZCAN, E. Voyvoda, and A. E. YELDAN, “1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler,” Iktisat Isletme Ve Finans, pp. 0–0, 2000, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/35831.