1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi

2017-12-01
Erdil, Erkan
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmekle birlikte, mevcut yapısal sorunların bir kısmının sürdüğü görülmektedir. Bu bağlamda yapısal sorunlar ortaya konacak ve bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de irdelenecektir. Sanayileşme sürecinde geciken Türkiye için çağın şartları doğrultusunda Kalkınma Planları ve diğer BTY Politikası referans dokümanlarında da ele alındığı biçimde bilgi toplumuna dönüşmek, yüksek teknoloji üretim kabiliyeti kazanmak, özel sektör odağında etkili işleyen bir Ulusal Yenilik Sistemi tesis etmek zorlu bir süreçtir ve uzun dönemli yatırımlar gerektirmektedir. Bu durum BTY politika belirleme sürecinin ilk yıllarından itibaren günümüze değin benzer problemler ile mücadele ediliyor olunmasından da anlaşılabilmektedir.
Citation Formats
E. Erdil, “1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi,” Ankara, Türkiye, 2017, p. 179, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://tsbd.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/1-197.pdf.