Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design

Download
2012-01-01
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürülebilirlik anlayışının, ürün tasarımı ve geliştirme alanındaki uygulanabilirlik niteliğini araştırırlar. Sürdürülebilirlik ve ürün tasarımıyla ilgili seçilen yayınların irdelenmesi, seri üretim ölçeğinde üretilen ürünlerin sürdürülebilirlik ve tasarım açısından değerlendirilmesi ve bu aşamaları temel alan çıkarımlarla, aydınlatma ürünlerinin yeniden düşünülmesi ve tasarlanması, dersin üç temel aşamasını oluşturur. Ders kapsamında tasarım odaklı bir yaklaşımla, ürünlerin temel özelliklerinin sürdürülebilirlikle ilişkisinin incelenmesi ve ürünlerin yeniden ele alınması, öğrencilere farklı bir bakış açısı sunar. Dersin önemli bir bileşeni, sürdürülebilir tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve süreç ve sonuçların eleştirel bir yaklaşımla paylaşılmasıdır. Öğrenciler, literatür araştırmalarını temel alan yerel değerler ve ürün yaşam döngüsünü ürün anlam ve değeriyle ilişkilendiren sürdürülebilir tasarım ölçütlerini derleyip sunarlar. Çizim ve model yapımı gibi tasarım tekniklerinden yararlanarak, aydınlatma ürün kategorisinde tasarım çözümleri geliştirirler. Öğrenciler, tasarım süreçlerini ve çözümlerini, derledikleri sürdürülebilirlik ölçütleriaçısından değerlendirerek tasarım merkezli bir yaklaşımla sunarlar. Bu makale lisansüstü düzeyinde geliştirilmekte olan dersin süreç ve sonuçlarını sürdürülebilir tasarım eğitimi açısından değerlendirir.

Suggestions

Problem structuring with user in mind : user concept in the architectural design studio
Özten Anay, Meltem; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2010)
Dealing with the problem between user related knowledge and design, the present thesis underlines the guiding role of designer’s user concept as a concept in problem structuring, by framing his/her understanding about user and influencing knowledge use and solution generation. Considering limitations of prevailing user concept in the architectural design studio, underlying problems are detected with reference to knowledge and design contexts, which have critical influence on the formation of user concept, p...
Technology, engineering and modernity in Turkey: the case of road bridges between 1850 and 1960
Örmecioğlu, Hilal Tuğba; Ünay, Ali İhsan; Department of Architecture (2010)
Almost all the sources on modernism originate material transformations in Western world to industrial revolution while mental ones to enlightenment. In all these narrations, technology, engineering, and modernism are considered as correlated. Besides these concepts, the everyday life rituals that were naturally constructed in the historical process also strengthen this attitude. Then, what are the meanings of the same concepts in a country that experience a reverse process instead of the modernization throu...
Workers' health and architecture : a reading on Eskişehir Sugar Factory within Turkish modernization
Ayhan, Ekim Deniz; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2006)
This thesis aims an analysis of early Republican state factory settlements, in terms of their concern for workers’ health and welfare, within Turkish modernization in the largest extent. State factory settlements are evaluated in terms of their architectural program(s), in terms of concern about the physical and mental health requirements of their future workers at the stage of their foundation. Different types of buildings, like workers’ houses, cafeterias, health centers and clubs, with respect to their o...
Performative architecture as a guideline for transformation of the defence line of Amsterdam
Albayrak, Canan; Baykan, Ahmet Can; Department of Architecture (2011)
The main topic that is researched in this study is: what performative architecture is and its role in the design process and product. In the scope of performative architecture the aim is to focus what a building does rather than what it is and the fact that architecture should have the capability of being adaptable to changing time, conditions and environment. A design problem is taken under consideration and designed from the scope of performative architecture. The design problem is the transformation of t...
Transformation of the Ottoman built environment in the nineteenth century in Anatolia: the case of Tokat
Kardaş, Ayşegül; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2011)
In this study the Ottoman built environmet in the last period of the nineteenth century Anatolian city is examined. The study aims to explain the construction of new buildings as well as the transformation of earlier types during the process of contemporary modernization and centralization in the Empire. The main frame of the study is formed of the public and the private spaces that formed the urban built environment, and the transformation of these spaces. The city of Tokat has been chosen as the area of s...
Citation Formats
Ç. Doğan, “Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 313–329, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/35845.