Characterising Turkish Design Through Good Design Criteria: The Case Of ‘Design Turkey’ Industrial Design Awards

Download
2012-01-01
'Good design' awards are used as an effective tool to promote a country's products in the global market. They aim to raise society's and industry's awareness about well qualified product designs by presenting their merits. In this way, award-winning designs can be a good indicator of a country's ideals, qualities and characteristics of design. Design Turkey Industrial Design Awards is a state- supported biannual national award scheme, which was first organised in 2008. The author of this article directed the development of the award scheme by consulting the opinions of experts, scholars and professionals from the industrial design community in Turkey and coordinated the evaluation process. This article aims to explore the characteristics of winning product designs of Design Turkey Industrial Design Awards, through the evaluation criteria of the award scheme. The article begins with making a general overview of the origin and development of the 'good design' concept, especially within the scope of world-known Industrial Design Awards. Later, the development process for the Design Turkey Awards evaluation criteria is explained, with reference to opinions of the Turkish industrial design community. The application statements of award-winning designs, along with jurors' evaluation comments in response to various design criteria are analysed. The characteristics of award-winning designs are then defined through good design criteria. Finally, the extent to which the strengths of awarded designs match with the ideals of the Turkish industrial design community is discussed.

Suggestions

The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Urban convention hotel design criteria and a design proposal for Ankara case
Balıkcıoğlu, Gizem; Kural, İlhan; Department of Architecture (2004)
The aim of this study is to define the design criteria for urban convention hotels based on national and international market trends. The second aim is to design an efficient, flexible, and valid convention hotel program for Ankara case based on this research. The existing hotel structures in Ankara are assumed to be insufficient to meet the convention requirements of international and national market needs. In the study, the space requirements of different markets and their program matrix reflected on majo...
Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses
Balaban, Osman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmış...
Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design
Doğan, Çağla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürüle...
Relevance of team 10
Yüksel, Melih; Gür, Berin Fatma; Department of Architecture (2005)
This thesis aims at understanding design strategies developed by Team 10 members and their relevance to contemporary architecture. These strategies are studied by referring to their seminal projects. It is argued that what is significant in the design approaches of Team 10 is the search for patterns of human association or networks of human relations that supports physical structure and organizes social communication. The thesis focuses on the Golden Lane Housing Project (1952) by Alison and Peter Smithson ...
Citation Formats
G. F. Hasdoğan, “ Characterising Turkish Design Through Good Design Criteria: The Case Of ‘Design Turkey’ Industrial Design Awards,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 171–191, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/41124.