The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures

Download
2013-12-1
Tsoumas, Johannis
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni içermesi yanı sıra Morris ve Ruskin’in hiç de gerçekçi olmayan biçimde inandıkları gibi Orta Çağa özgü yöntemlerle nesnelerin yeniden tasarlandığı dönemdir. Daha sonra, Avrupa’da, Modernizmin kitle üretiminden önce uygulamalı sanatlarda el sanatlarının son umudu olan Art Nouveau ile birlikte Üçüncü Dünya ülkelerinin elle yapılan üretimleri günümüzde hala önemli ve ayrı kalan söz konusu iki kavramın benzerliklerini ve farklılıklarını işaret eder.

Suggestions

Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses
Balaban, Osman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmış...
Scale-model and Simulation-based Assessments for Design Alternatives of Daylight Redirecting Systems in a Side-lighting Educational Room
Kazanasmaz, Tuğçe; Hancı Geçit, Burçin; Sevinç, Zeynep; Altınkaya, Gülce; Aksakarya, Gizem; Ergin, Meltem; Öztürk, Yasemin; Grobe, Lars O. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Daylight has been proven to have positive effects on well-being, comfort and performance of occupants in buildings; it specifically increases learning performance in educational buildings. Side-lighting from one direction leads to unbalanced and insufficient illuminance, especially in large and deep spaces. A design studio at the Izmir Institute of Technology (IZTECH) in Urla, Turkey, has been chosen as an example of a space in such a context. Its geometrical attributes has taken to be the baseline. First, ...
Characterising Turkish Design Through Good Design Criteria: The Case Of ‘Design Turkey’ Industrial Design Awards
Hasdoğan, Gülay Fatma (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
'Good design' awards are used as an effective tool to promote a country's products in the global market. They aim to raise society's and industry's awareness about well qualified product designs by presenting their merits. In this way, award-winning designs can be a good indicator of a country's ideals, qualities and characteristics of design. Design Turkey Industrial Design Awards is a state- supported biannual national award scheme, which was first organised in 2008. The author of this article directed th...
Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design
Doğan, Çağla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürüle...
Understanding the concept of locality in architecture in the 21st century: mapping contemporary architecture in Turkey
Polat, Hüseyin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9)
The relationship between architectural production and its contextual references has always been a significant ground of research and discussion in architectural criticism. The concept of locality represents the contextual aspect of architectural design and significance of place in architectural production. Consideration of contextual determinants and understanding the concept of locality may show significant differences within temporal and spatial changes. In the 21st century, the significance and impact of...
Citation Formats
J. Tsoumas, “The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 55–62, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50730.