The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures

Download
2013-12-1
Tsoumas, Johannis
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni içermesi yanı sıra Morris ve Ruskin’in hiç de gerçekçi olmayan biçimde inandıkları gibi Orta Çağa özgü yöntemlerle nesnelerin yeniden tasarlandığı dönemdir. Daha sonra, Avrupa’da, Modernizmin kitle üretiminden önce uygulamalı sanatlarda el sanatlarının son umudu olan Art Nouveau ile birlikte Üçüncü Dünya ülkelerinin elle yapılan üretimleri günümüzde hala önemli ve ayrı kalan söz konusu iki kavramın benzerliklerini ve farklılıklarını işaret eder.

Suggestions

The dialogue of type and model in architecture
Tunçbaş, Adil; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2006)
The idea of type has always been a crucial factor in the field of architecture. Not only it works as a dominator in the design process of architecture but also it supplies the certain ways through which architecture communicates with the observer. In order to understand the interaction between architecture and the observer the idea of type appears as a critical point. This study will be an attempt to understand the dialogue of type and model in architecture. Throughout the research Anthony Vidler’s article ...
The transformative role of representational media within the context of contemporary housing : the gated enclaves of Ankara and consumer culture
Öden, Alper; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2004)
The Post-Fordist structure has aroused as a response to the stable/rigid configuration of Fordism that caused a bottleneck within capitalist organization since the mid 1970s. This period is also labeled as flexible accumulation that is based on the least circulation period of capital and as a result turnover time of the consumption objects. Here, consumption becomes a cultural activity besides its role of meeting material necessities and calls for a form of culture, in which the symbolic value of any object...
The influence of digital technologies on the interaction of design and manufacturing processes
Çıngı, Güney; Ünay, Ali İhsan; Department of Architecture (2006)
This study aims to analyze and evaluate the influence of digital technologies on the inter-action of design and manufacturing processes by representing an outlook of digital tech-nologies through developments in modeling capabilities, manufacturing techniques, mate-rial science, and design strategies. The digital era reached by the technological developments in different fields of sci-ence influenced the field of architecture, just like the others. Thus, a new kind of spa-tial and tectonic quality in archit...
The cognitive aspects of model-making in architectural design
Gürsoy, Benay; Özkar, Mine; Department of Architecture (2010)
Considerable research has been done by various scholars to assess the significance of sketching in the early stages of the design process. However, sketching in design studies usually corresponds to drawing and the extensive research on the cognitive aspects of sketching does not always include three-dimensional sketching through physical and digital models produced in the early phases of design process. The aim of the presented research is to identify some characteristics of model-making that make it effec...
The effects of Turkish disaster regulations on architectural design
Özyıldıran, Güler; İmamoğlu, Vacit; Department of Architecture (2007)
The aim of this study is to examine the role of ‘Turkish Disaster Regulations’ on architectural design. Although the preliminary aim of Turkish disaster regulations is to provide knowledge for designers and builders to control structural and constructional system of buildings that can resist disasters in the pre-disaster period, these regulations can create some restrictions for architects in their design process. Following an analytical examinations of Turkish disaster regulations that have been developed ...
Citation Formats
J. Tsoumas, “The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 2, pp. 55–62, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/50730.