Verinin Korunması ve Veri Güvenliği I

2010
Bıçakçı, Kemal
Bu dersin hedefleri: Güvenlik terimini ve ana güvenlik konseptini tanımlayabilmek Genel bilgi güvenliği hedeflerini sıralayabilmek Güvenlik yönetimi ne tarif edebilmek Genel güvenlik prensiplerini açıklayabilmek Kriptografiyi tanımlayabilecek ve bilgi güvenliğindeki yerini anlamak Kriptografi tarihindeki önemli gelişmeleri sıralayabilmek Basit şifrelerin nasıl çalıştığını açıklayabilmek Tek seferlik padin mükemmel güvenliği nasıl sağladığını açıklayabilmek DES ve AES simetrik şifreleme algoritmalarının çalışmasını anlatabilmek Hash fonksiyonlarının uygulama ve özelliklerini tanımlayabilmek Mesaj doğrulama kodlarını ve amaçlarını açıklayabilmek Rastgele sayı yaratıcılarının önemini anlamak Açık-anahtarlı bir şifreleme şeması oluşturabilmek Pek çok açık anahtar sisteminin dayandığı matematiksel problemleri anlayabilmek Dijital imzaların kullanımını anlayabilmek Açık anahtar şifrelemesinin problem çözme yeteneğini gözlemleyebilmek

Suggestions

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu Dekanların görüşleri
Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Yıldırım, İbrahim Soner (2008-01-01)
Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anke...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Kaybolma tehlikesi altındaki bir dile karşı turumlar: Türkiye'de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa'da yaşayan Hemşinlilerin durumu
Akın, Gülay; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2019-05-09)
Kaybolma Tehlikesi Altındaki Bir Dile Karşı Tutumlar: Türkiye’de Çamlıhemşin, Hemşin ve Hopa’da Yaşayan Hemşinlilerin DurumuÖZETBu çalışma Doğu Karadeniz’de, üç ayrı bölgede yaşayan Hemşinlilerin, Hemşince dilini kullanım alanlarını, dil kullanım sıklıklarını ve Hemşince diline karşı tutumlarını Etnodilbilimsel Kimlik Kuramı (Ethnolinguistic Identity Theory) çerçevesinde ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Etnodilbilimsel Kimlik Kuramı, etnik bir topluluğun, başka bir topluluk ile karşılaştığında, kendi ö...
Exploring preservice science teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs about science teaching and learning
Kazakova, Alina; Öztürk, Gökhan; Department of Science Education (2021-8-09)
The main purposes of the study are to explore (1)the level of preservice science teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs, (2) the differences between pre-service teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs about science teaching and learning in terms of their academic majors, (3) the differences between levels of years regarding adaptive skills and reformed science beliefs, (4) the differences between male and female preservice teachers’ holding adaptive expertise and reformed science belief...
The Relationship between parent-child characteristics and child outcomes: mediator role of emotion-related socialization behaviors
Gölcük, Merve; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020)
The purpose of the current study was to investigate the mediator role of emotion-related socialization behaviors (supportive and non-supportive reactions) in the relationships between child temperamental characteristics (anger/frustration and perceptual sensitivity), maternal personality traits (Agreeableness and Openness-to- experience), maternal autonomous-related self-construal and the child outcomes of emotion regulation and theory of mind. In addition, the study aimed to examine the cross-lagged relati...
Citation Formats
K. Bıçakçı, “Verinin Korunması ve Veri Güvenliği I,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=93.