Hide/Show Apps

Verinin Korunması ve Veri Güvenliği I

2010
Bıçakçı, Kemal
Bu dersin hedefleri: Güvenlik terimini ve ana güvenlik konseptini tanımlayabilmek Genel bilgi güvenliği hedeflerini sıralayabilmek Güvenlik yönetimi ne tarif edebilmek Genel güvenlik prensiplerini açıklayabilmek Kriptografiyi tanımlayabilecek ve bilgi güvenliğindeki yerini anlamak Kriptografi tarihindeki önemli gelişmeleri sıralayabilmek Basit şifrelerin nasıl çalıştığını açıklayabilmek Tek seferlik padin mükemmel güvenliği nasıl sağladığını açıklayabilmek DES ve AES simetrik şifreleme algoritmalarının çalışmasını anlatabilmek Hash fonksiyonlarının uygulama ve özelliklerini tanımlayabilmek Mesaj doğrulama kodlarını ve amaçlarını açıklayabilmek Rastgele sayı yaratıcılarının önemini anlamak Açık-anahtarlı bir şifreleme şeması oluşturabilmek Pek çok açık anahtar sisteminin dayandığı matematiksel problemleri anlayabilmek Dijital imzaların kullanımını anlayabilmek Açık anahtar şifrelemesinin problem çözme yeteneğini gözlemleyebilmek