Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi

Download
2009-6-1
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat
Noyan, Fatma
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite öğrencisine) uygulanan anketin verileri kullanılarak, modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiş ve kuramsal olarak ortaya konulan; müşteri memnuniyetinin, güveninin ve algılanan ürün kalitesinin sadakat üstünde; güvenin ve algılanan değerin müşteri memnuniyeti üstünde; marka imajı, algılanan kalite ve üründen beklentilerin algılanan değer üstünde; marka imajı ve algılanan kalitenin güvenin üstünde doğrudan etkileri bulunmaktadır hipotezleri desteklenmiştir.

Suggestions

Türkiye’deki vakıf üniversiteleri: Doluluk oranları ve ilişkili faktörler
Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Zayim Kurtay, Merve (2021-10-14)
TÜRKİYE’DEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ: DOLULUK ORANLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERBu çalışma Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri Bir Sektörün Anatomisi isimli editörlü kitaba** bölüm olarak gönderilmiştir.Dünyada yükseköğretime yönelik artan talebi karşılama kaygısı ve yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının azalması ile özel yükseköğretim kurumlarının sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir (Altbach, 1999; Sporn, 2006). Aynı eğilim Türkiye’de de kendini göstermiş ve 2...
Türkçede eşit statüdeki konuşucularının reddetme sözeylem stratejilerine bir bakış
Şahin, Sevgi; Hatipoğlu, Çiler (null; 2015-05-01)
Reddetme sözeylemi, yüzü tehdit eden eylemler (Brown & Levinson 1987) olarak adlandırılmalarının yanında ilişki yönetimini tehlikeye sokan eylemler olarak da sınıflandırılmaktadırlar, çünkü reddedilen kişi onaylanmadığını, sevilmediğini düşünürken, reddeden kişi de “karşısındaki insanı kırabilir miyim, onu kendimden uzaklaştırabilir miyim diye düşünür” (Hatipoğlu 2010: 54). Bu, konuşmacıların karşısındaki kişiyi reddettiklerinde doğabilecek kırıcı durumları önlemeye ve ilişkinin devamını sağlamak için farkl...
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
A Path-Analytical Investigation of Perceptual Learning Styles, Future Self-guides and L2 Motivation
Demir Ayaz, Aycan (2022-4-01)
Algısal Öğrenme Stilleri, Geleceğe Yönelik Benlik, Dil Öğrenme Motivasyonu ve Dil ÖğrenmeBaşarısının Yol Analizi İncelemesiÖzet: Birçok çalışma görsel ve işitsel öğrenme stillerine sahip öğrencilerin ideal ve beklenen yabancıdil benliklerini güçlü bir şekilde görselleştirebildiklerini ve bunun da dil öğrenme motivasyonlarını vebaşarılarını olumlu bir şekilde etkilediği ortaya koymuştur. Bu çalışma da algısal öğrenme stilleri,geleceğe yönelik benlikler, görselleştirme becerisi, yabancı dil öğrenme motivasyon...
A primary investigation of nutrient residues on the soils of citrus orchards in Güzelyurt
Forsuh, Peter Atungsiri; Saurin, Julian; Tokay, Begüm; Sustainable Environment and Energy Systems (2013-5)
The non-point (defused) source pollution of agrochemicals on soils; surface water and ground water may be a driving force of environmental degradation and may also pose risks to human health. This thesis seeks to address concerns about environmental sustainability in agriculture systems by undertaking a first baseline study of agrichemical residues - such as nitrate, nitrite, potash, and phosphates - on the soils of citrus orchards in Guzelyurt district. The methods applied in this study are both quantitati...
Citation Formats
G. Gölbaşı-Şimşek and F. Noyan, “Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 1, pp. 121–159, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/315.