Web Tabanlı Eğitim: Tasarım ve Uygulama İlkeleri I

2009

Suggestions

Fostering Creative Cognition In Design Education: A Comparative Analysis Of Algorithmic And Heuristic Educational Methods In Basic Design Education
Çiğdem, Zeynep; Ürey, Uysal (2021-6-8)
This research aims to examine the impact of algorithmic and heuristic educational methods in basic design education in an attempt to see their effects on the development of the creative cognition of students. The impact of educational methods in the development of creativity and creative problem-solving ability in design education has been addressed by a limited number of studies. The impact of algorithmic and heuristic educational methods in basic design education, on the other hand, has not been studied a...
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Merkezi Laboratuvar : Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Yücel, Hayrettin(2008-05-31)
Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar , AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi, üniversitedeki araştırmacılara hizmet amacı ile kurulmuştur. DPT projesi çerçevesinde yürütülen proje çerçevesinde gelen ileri düzey cihazların önemli bir bölümü kurulmuş ve hizmete açılmıştır. DPT Projesi devam etmekte olup 2007 yılında akredifleri açılan ve 2008 yılında gelen ve halen kurulumu devam eden cihazlar arasında XRF( X Işını Floresan Spektrometresi) , XRD( X-Işını Difraktometresi) , TEM( Transmisyon Elektron Mikroskobu) ve A...
Web uygulamalarında dolaşım ve erişim kontrolü hatalarının tespiti ve yeniden canlandırılması
Yudum, Paçin; Betin Can, Aysu (CEUR-WS; 2015-09-11)
Bu çalışmada, dinamik web uygulamalarındaki dolaşım ve erişim hatalarına yol açan senaryoların tespiti ve otomatik olarak canlandırılması için bir araç sunulmaktadır. Sunulan yöntemde ilk olarak verilen web uygulamasının modeli, AJAX tabanlı web uygulamalarını analiz edebilen, web crawler araçları yardımıyla çıkartılmaktadır. Daha sonra, model, web crawler’a olan bağımlılığı azaltmak ve kullanıcılara çıkartılan modeller üzerinde değişiklik yapma imkanı vermek için oluşturulan ara modelleme diline çevrilmekt...
Kurumsal İşbirliği Ve Yönetimi Sistemi (kibis)
Hasdoğan, Gülay Fatma(2010-12-31)
Bu projenin amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde İnternet altyapısı üzerine kurulu, gerek kurumsal işbirliğini ve bilgi paylaşımını artıracak gerekse stüdyo eğitiminin çevrimiçi uygulamalar ile desteklenmesini sağlayacak bütünlenmiş bir yapı kurmak, ve bu yapının eğitimdeki etkilerini ölçmektir. Bu yapı bir yandan akademik personel arasında bilgi paylaşımını ve iletişimi artırarak işbirliği olanaklarını çoğaltırken, diğer yandan da öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi ...
Citation Formats
İ. S. Yıldırım, “Web Tabanlı Eğitim: Tasarım ve Uygulama İlkeleri I,” 00, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=29.