Hide/Show Apps

Merkezi Laboratuvar : Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu

Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar , AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi, üniversitedeki araştırmacılara hizmet amacı ile kurulmuştur. DPT projesi çerçevesinde yürütülen proje çerçevesinde gelen ileri düzey cihazların önemli bir bölümü kurulmuş ve hizmete açılmıştır. DPT Projesi devam etmekte olup 2007 yılında akredifleri açılan ve 2008 yılında gelen ve halen kurulumu devam eden cihazlar arasında XRF( X Işını Floresan Spektrometresi) , XRD( X-Işını Difraktometresi) , TEM( Transmisyon Elektron Mikroskobu) ve AFM(Taramalı Prob Mikroskobu) vardır. Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların, diğer üniversitelerin kullanımına açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm istekleri karşılanmaktadır. AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezine yeni gelen cihazlar genel olarak polimerik, seramik, kompozit, yarıiletken, metalik v.b. gibi malzemelerle ilgili • Kimyasal bileşimlerin belirlenmesi. • Maddelerin moleküler yapı konfigürasyon ve morfolojilerinin saptanması. • Karışımları oluşturan bileşenlerin ayrılması, yapısal analizlerin yapılması. • Yüzeylerin yapısal ve morfolojik yönden incelenmesi. • Element analizlerinin yapılması. çalışmalarına yöneliktir. Deneme ölçümleri yapılan ve sürdürülen cihazlar yoğun kullanıma açıldığında, örneklerin yukarıda belirtilen karakterizasyonlarının yapılabilmesi için cihazlara uygun formda hazırlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle değişik nitelikteki malzemelerden yapılmış örneklerin ; • Ağırlıklarının belirlenmesi • Temizlenmesi • Şekil verilmesi • Isıtılması • Kimyasal analiz için çözeltiye alınması ve pH değerlerinin ölçülmesi • Fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için ön ölçümlerin yapılması • Ölçümler sırasında emniyet koşullarının sağlanması için gerekli bir kısım öncelikli teçhizat ve sarf malzemelerine ihtiyaç vardır.