Merkezi Laboratuvar : Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu

2008-05-31
Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar , AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi, üniversitedeki araştırmacılara hizmet amacı ile kurulmuştur. DPT projesi çerçevesinde yürütülen proje çerçevesinde gelen ileri düzey cihazların önemli bir bölümü kurulmuş ve hizmete açılmıştır. DPT Projesi devam etmekte olup 2007 yılında akredifleri açılan ve 2008 yılında gelen ve halen kurulumu devam eden cihazlar arasında XRF( X Işını Floresan Spektrometresi) , XRD( X-Işını Difraktometresi) , TEM( Transmisyon Elektron Mikroskobu) ve AFM(Taramalı Prob Mikroskobu) vardır. Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların, diğer üniversitelerin kullanımına açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm istekleri karşılanmaktadır. AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezine yeni gelen cihazlar genel olarak polimerik, seramik, kompozit, yarıiletken, metalik v.b. gibi malzemelerle ilgili • Kimyasal bileşimlerin belirlenmesi. • Maddelerin moleküler yapı konfigürasyon ve morfolojilerinin saptanması. • Karışımları oluşturan bileşenlerin ayrılması, yapısal analizlerin yapılması. • Yüzeylerin yapısal ve morfolojik yönden incelenmesi. • Element analizlerinin yapılması. çalışmalarına yöneliktir. Deneme ölçümleri yapılan ve sürdürülen cihazlar yoğun kullanıma açıldığında, örneklerin yukarıda belirtilen karakterizasyonlarının yapılabilmesi için cihazlara uygun formda hazırlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle değişik nitelikteki malzemelerden yapılmış örneklerin ; • Ağırlıklarının belirlenmesi • Temizlenmesi • Şekil verilmesi • Isıtılması • Kimyasal analiz için çözeltiye alınması ve pH değerlerinin ölçülmesi • Fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için ön ölçümlerin yapılması • Ölçümler sırasında emniyet koşullarının sağlanması için gerekli bir kısım öncelikli teçhizat ve sarf malzemelerine ihtiyaç vardır.

Suggestions

Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özkan, Necati; Köksal, Serhat; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2016-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır. Bu hizmeti sunmak için gerekli olan sarf ve teçhizat alımlarının bir kısmı bu projeden elde edilen kaynak kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezinde Alt Yapının Güçlendirilmesi
Yücel, Ayşe Meral(2008-12-31)
4.1 Amaç ve gerekçe: Bu projenin amacı ODTÜ Merkezi Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezinde mevcut olan cihazların alt yapısının güçlendirilmesi ve analiz çeşitlerinin genişletilmesidir. Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezinde mevcut olan çihazlarla her türlü rekombinant DNA analizleri (Gen dizi analizi, gen çoğaltılması, gen ifade analizleri, GDO analizleri ), Protein saflaştırılması, karakterizasyonu, protein dizi analizi, çeşitli organik asitler, polisakkaritler, vitami...
Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi
Saydam, Cemal A.; Özsoy, Emin; Tan, Kemal(2002)
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır....
Mikro Bilgisayar Destekli Labaratuar Uygulamaları İle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Kursu Düzenlenmesi Ve Bu Kursun Etkinliğinini Belirlenmesi.
Eryılmaz, Ali(2013-12-31)
Amaç Çalışmanın ana amacı Anadolu Öğretmen Liselerinde görev yapan fizik öğretmenleri için MBL kullanımı ile ilgili bir hizmet içi eğitim kursu tasarlamak ve bu kursun etkililiğine bakmaktır. Kurs öncesinde öğretmenlerin MBL kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç analizinde incelenmesi gereken faktörler için alan yazından öğretmenlerin teknolojiyi, özellikle MBL’leri uygularken karşılaştıkları engeller belirlenecektir. Çalışmanın ikinci amacı MBL’...
Citation Formats
H. Yücel, “Merkezi Laboratuvar : Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61729.