Mekanizma Tekniği

2010
Söylemez, Eres
Mekanizma Tekniği, Eres Söylemez tarafından yazılmış, 2007 yılında Birsen Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Suggestions

Su Kaynaklarında Kirlenme
Yetiş, Ülkü; Dilek, Filiz Bengü (TODAIE, 1997-01-01)
YYAEM Kentsel Hizmetler Dizisi yayınlarının ikincisi olan bu çalışma, iki kesimden oluşuyor. Su Kaynaklarında Kirlenmeyi konu alan kitapçığın birinci kesimi ODTÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Doç. Dr. Filiz B. Dilek tarafından hazırlandı. İçmesuyu Arıtımını konu alan ikinci bölümün yazarları ise Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Burcu Tokmak. Kitapçığın birinci kesiminde, içme ve kullanma suyu sağlama projelerinde, maliyeti birinci derecede etkileyen faktör olarak su kaynağının kalitesi üzerinde durulmakta ve...
Dosya ile 10 Yılın Ardından
Altan, Tomris Elvan (2017-10-01)
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Dosya 10. yılını tamamladı. Türkiye’de yayınların ve özellikle mimarlık alanındaki yayınların ömürleri genelde çok uzun olamadığın-dan, Dosya’nın tamamladığı bu süre dikkat çekiyor ve üzerinde düşünülüp değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu amaçla derlenen bu sayı, derginin geçen 10 yıl içindeki üretim süreci, içeriği ve kimliği hakkında bilgi sunmakta. Öte yandan bu sürede Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi olarak görev alan kişile...
Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi
Kaynak, Hande; Denizci Nazlıgül, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Şahsiyet (Saylak, 2018), İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Agâh Beyoğlu’nun değişen yaşamını anlatan 12 bölümlük bir kısa dizidir. Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra Agâh Beyoğlu seri cinayetler işlemeye başlar. Bu makalenin ilk bölümünde, dizinin ana karakterleri ve hikâye örüntüsü genel hatlarıyla özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dizinin ana karakteri ekseninde Alzheimer hastalığında gözlemlenen bilişsel süreçlerdeki bozulmalar aktarılmaktadır. Bu kapsamda bellek süreçleri ve kişilikte ort...
Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi
Kaynak, Hande; Denizci Nazlıgül, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Şahsiyet (Saylak, 2018), İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Agâh Beyoğlu’nun değişen yaşamını anlatan 12 bölümlük bir kısa dizidir. Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra Agâh Beyoğlu seri cinayetler işlemeye başlar. Bu makalenin ilk bölümünde, dizinin ana karakterleri ve hikâye örüntüsü genel hatlarıyla özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dizinin ana karakteri ekseninde Alzheimer hastalığında gözlemlenen bilişsel süreçlerdeki bozulmalar aktarılmaktadır. Bu kapsamda bellek süreçleri ve kişilikte ort...
Structuralism
Germen, Aydın (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
"Structuralisme" çıkış ve ağırlık açısından bir dilbilim yöntemidir.Bununla beraber bu yazıda "yapısal"cı yaklaşımın dilbilim dışında bilgi kuramı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. Piaget, Levi-Strauss, Hillier ile Leaman, Eco ve diğer yazarlar dilbilime ne kadar gönderme yaparlarsa yapsınlar, "yapısal" yöntemi diğer dallar için de büyük farkla en yararlı yol olarak göstermektedirler. 234 AYDIN GERMEN Birikim dergisi 1977 yazında Türkiye'de "yapısalcılık" tartışmasını yoğunlaştırdı. Yazının bu birinci...
Citation Formats
E. Söylemez, “Mekanizma Tekniği,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=65.