Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi

2019-6-20
Kaynak, Hande
Denizci Nazlıgül, Merve
Şahsiyet (Saylak, 2018), İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Agâh Beyoğlu’nun değişen yaşamını anlatan 12 bölümlük bir kısa dizidir. Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra Agâh Beyoğlu seri cinayetler işlemeye başlar. Bu makalenin ilk bölümünde, dizinin ana karakterleri ve hikâye örüntüsü genel hatlarıyla özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dizinin ana karakteri ekseninde Alzheimer hastalığında gözlemlenen bilişsel süreçlerdeki bozulmalar aktarılmaktadır. Bu kapsamda bellek süreçleri ve kişilikte ortaya çıkan değişimler, bilişsel psikoloji ve nöroloji disiplinlerinin bulguları ışığında tartışılmaktadır. Makalenin üçüncü bölümünde, ana karakterin yaşamı ve hastalığıyla olan ilişkisi klinik çerçeveden ele alınmıştır. Bu bağlamda, Agâh Bey’in kişilerarası ilişkileri varoluşçu psikoloji çerçevesinden incelenmiştir. Ayrıca, Agâh Bey’in Alzheimer hastalığı tanısını aldıktan sonra geliştirebileceği düşünülen savunma mekanizmaları ele alınmıştır. Özetle, bu çalışmada kişinin Alzheimer hastalığı tanısı almasıyla bilişsel süreçlerindeki bozulmaları nasıl deneyimleyebileceği sunulmuştur. Ayrıca, Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra, Agâh Bey’in yaşayabileceği olası varoluşsal kaygılar ve kişilerarası çatışmalar tartışılmıştır.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi
Kaynak, Hande; Denizci Nazlıgül, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Şahsiyet (Saylak, 2018), İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Agâh Beyoğlu’nun değişen yaşamını anlatan 12 bölümlük bir kısa dizidir. Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra Agâh Beyoğlu seri cinayetler işlemeye başlar. Bu makalenin ilk bölümünde, dizinin ana karakterleri ve hikâye örüntüsü genel hatlarıyla özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dizinin ana karakteri ekseninde Alzheimer hastalığında gözlemlenen bilişsel süreçlerdeki bozulmalar aktarılmaktadır. Bu kapsamda bellek süreçleri ve kişilikte ort...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi
Cingöz Ulu, Banu(2018-12-31)
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültürel, bireysel ve durumsal etkenlerin incelenmesini hedefleyen uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını oluşturacaktır. Bu araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, norm çatışması modelinin önerdiği norm çatışması yaşama ve grupla özdeşleşme ilişkisinin Türkiye bağlamında ha...
Beslenme ve Yeme Bozukluğu Eş Tanılı Bir Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Sarısakal, Özkan; Yalçınkaya-Alkar, Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu vaka çalışmasında G. isimli danışanın 10 seans süren psikoterapi ve süpervizyon süreci ele alınmıştır. Vaka çalışmasının ilk bölümünde danışanın demografik bilgileri, yakınmaları, genel durumu, kişisel ve sosyal tarihçesi ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında tanısal değerlendirme amacıyla psikolojik testler uygulanmıştır. Değerlendirme sonrasında olası tanılar ele alınarak ayırıcı tanıya ulaşılmıştır. Danışanın tanısal değerlendirilmesinde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beslenme ve Yeme Boz...
Beslenme ve Yeme Bozukluğu Eş Tanılı Bir Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Sarısakal, Özkan; Yalçınkaya Alkar, Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu vaka çalışmasında G. isimli danışanın 10 seans süren psikoterapi ve süpervizyon süreci ele alınmıştır. Vaka çalışmasının ilk bölümünde danışanın demografik bilgileri, yakınmaları, genel durumu, kişisel ve sosyal tarihçesi ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında tanısal değerlendirme amacıyla psikolojik testler uygulanmıştır. Değerlendirme sonrasında olası tanılar ele alınarak ayırıcı tanıya ulaşılmıştır. Danışanın tanısal değerlendirilmesinde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Beslenme ve Yeme Boz...
Citation Formats
H. Kaynak and M. Denizci Nazlıgül, “Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 204–222, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49360.