Dosya ile 10 Yılın Ardından

2017-10-01
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Dosya 10. yılını tamamladı. Türkiye’de yayınların ve özellikle mimarlık alanındaki yayınların ömürleri genelde çok uzun olamadığın-dan, Dosya’nın tamamladığı bu süre dikkat çekiyor ve üzerinde düşünülüp değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu amaçla derlenen bu sayı, derginin geçen 10 yıl içindeki üretim süreci, içeriği ve kimliği hakkında bilgi sunmakta. Öte yandan bu sürede Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi olarak görev alan kişilerle 12 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı tartışmalarını ve bu toplantıya katılamayan-larla dergi sayılarına editör ve yazar olarak katkı sağlayan kişilerden istenen değerlendirme yazılarını bir araya getirmekte. Bu sayıyı derlemekteki hedefimiz, Dosya ile geçen 10 yılın ardından derginin geçmişin-den geleceğine bir yol haritası tanımlanmasına katkı sağlamaktır.Dosya’nın Türkiye’de mimarlık yayıncılığı içindeki rolü ve yeri bu değerlendirmenin ilk çerçevesini oluş-turabilir. Mimarlık yayıncılığı dediğimizde, öncelikle nitelikli mimarlık oluşumuna katkı sağlamak tüm mimarlık yayınları için geçerli bir hedef olarak öne çıkıyor. 20. Yüzyılın ilk yarısında, 1931 yılında yayım-lanmaya başlayıp 1981 yılına kadar devam ederek bu alanda başarılı bir örnek oluşturan Arkitekt’le baş-layan süreçte, nitelikli mimarlık oluşumuna katkı sağlama hedefiyle birlikte mesleki örgütlenme hedefi de mimarlık yayıncılığında vurgulanmış. Günümüzde hem Mimarlar Odası, hem de diğer meslek örgütlerinin etkin rolleriyle örgütlü bir meslek çevremizin oluşmuş olması nedeniyle, bu hedefin mimari yayıncılıkta artık öne çıkmadığı, Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin dergisi Mimarlık doğal olarak hâlâ bu misyonu eski zamanlardaki kadar baskın olmayan bir şekilde devam ettiriyor olsa da, tüm mesleki yayınlar için bu hedefin geçerli olmadığı söylenebilir. Nitelikli mimarlık oluşumuna katkı sağlama hedefi, güncel mimarlık tartışmalarını odağa yerleştiriyor. Dosya’nın tasarım pratikleri ile mesleki sorunları öne çıkaran güncel mimarlık tartışmalarını ne kadar kapsa-dığı, Türkiye’de mimarlık yayıncılığı içindeki rolünü ve yerini değerlendirmek için yanıt vermemiz gereken ilk soru olabilir. Derginin sayılarının başlıkları üzerinden yapılacak hızlı bir taramada; Herkes İçin Tasarım, Erişilebilirlik, Sürdürülebilirlik, Peyzaj Mimarlığı, Estetik, Mekân Algısı, Sayısal Tasarım, Yarışmalar, Tasa-rım Eğitimi, Konut, AVM, Büyük Projeler gibi bazı özel konulara ve özel yapı tiplerine odaklanan sayıların yayımlanmış olduğu görülüyor. Yine de, güncel tasarım pratikleri ve mesleki sorunları odağa alan sayıların genel toplam içindeki oranının artırılması gereği, üzerinde tartışılacak bir konu olarak vurgulanabilir.
DOSYA

Suggestions

Mekanizma Tekniği
Söylemez, Eres(2010)
Mekanizma Tekniği, Eres Söylemez tarafından yazılmış, 2007 yılında Birsen Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.
Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi
Kaynak, Hande; Denizci Nazlıgül, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Şahsiyet (Saylak, 2018), İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Agâh Beyoğlu’nun değişen yaşamını anlatan 12 bölümlük bir kısa dizidir. Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra Agâh Beyoğlu seri cinayetler işlemeye başlar. Bu makalenin ilk bölümünde, dizinin ana karakterleri ve hikâye örüntüsü genel hatlarıyla özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dizinin ana karakteri ekseninde Alzheimer hastalığında gözlemlenen bilişsel süreçlerdeki bozulmalar aktarılmaktadır. Bu kapsamda bellek süreçleri ve kişilikte ort...
Economic Complexity, Human Development, And Innovation Capability
Kara, Okan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Department of Science and Technology Policy Studies (2022-1)
This thesis theorises innovation capability within the Human Development and Capability Approach (HDCA) scope. Today, development thinking has increasingly focused on human beings and their freedoms. People need to expand their capabilities and utilise them to bring valued change. However, HDCA literature heavily concentrated on basic capabilities that limit its power to address complex challenges. We aim to extend the discussion towards complexity. We hypothesise that development is a 'continuous process o...
Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi
Kaynak, Hande; Denizci Nazlıgül, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Şahsiyet (Saylak, 2018), İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Agâh Beyoğlu’nun değişen yaşamını anlatan 12 bölümlük bir kısa dizidir. Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra Agâh Beyoğlu seri cinayetler işlemeye başlar. Bu makalenin ilk bölümünde, dizinin ana karakterleri ve hikâye örüntüsü genel hatlarıyla özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise dizinin ana karakteri ekseninde Alzheimer hastalığında gözlemlenen bilişsel süreçlerdeki bozulmalar aktarılmaktadır. Bu kapsamda bellek süreçleri ve kişilikte ort...
Su Kaynaklarında Kirlenme
Yetiş, Ülkü; Dilek, Filiz Bengü (TODAIE, 1997-01-01)
YYAEM Kentsel Hizmetler Dizisi yayınlarının ikincisi olan bu çalışma, iki kesimden oluşuyor. Su Kaynaklarında Kirlenmeyi konu alan kitapçığın birinci kesimi ODTÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Doç. Dr. Filiz B. Dilek tarafından hazırlandı. İçmesuyu Arıtımını konu alan ikinci bölümün yazarları ise Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Burcu Tokmak. Kitapçığın birinci kesiminde, içme ve kullanma suyu sağlama projelerinde, maliyeti birinci derecede etkileyen faktör olarak su kaynağının kalitesi üzerinde durulmakta ve...
Citation Formats
T. E. Altan, “Dosya ile 10 Yılın Ardından,” DOSYA, pp. 1–5, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83659.