Su Kaynaklarında Kirlenme

1997-01-01
YYAEM Kentsel Hizmetler Dizisi yayınlarının ikincisi olan bu çalışma, iki kesimden oluşuyor. Su Kaynaklarında Kirlenmeyi konu alan kitapçığın birinci kesimi ODTÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Doç. Dr. Filiz B. Dilek tarafından hazırlandı. İçmesuyu Arıtımını konu alan ikinci bölümün yazarları ise Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Burcu Tokmak. Kitapçığın birinci kesiminde, içme ve kullanma suyu sağlama projelerinde, maliyeti birinci derecede etkileyen faktör olarak su kaynağının kalitesi üzerinde durulmakta ve yüzey sularındaki doğal ve yapay kirlenmelerin nasıl oluştuğu aktarılmaktadır. İzleyen bölümlerde ise, su kaynaklarının kalitesini etkileyen ve bir kısmı suyun kullanımını sınırlayan, bir kısmı da dağıtım şebekesinde sorunlar yaratan, nitrat, organikler, koku ve tat, demir ve mangan ve sertlik gibi başlıca kirleticilerin kaynakları, etkileri, tanımlanan standartlar ve bu kirleticilerin kontrol yöntemleri incelenmektedir. İçmesuyu arıtımını konu alan kitabın ikinci kesiminde ise önce günümüzde içmesuyu arıtımında kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri olarak klorlama, ozonlama ve ultraviyole radyasyonu (UV) yöntemlerinin özellikleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmada daha sonra, dezenfeksiyon yan ürünleri, bu ürünlerin oluşumunu etkileyen faktörler, bu ürünlere getirilen kısıtlamalar, insan sağlığına etkileri ve bu ürünleri kontrol etmek amacıyla uygulanan teknikler tartışılmaktadır. YYAEM Kentsel Hizmetler Dizisinin bu iki yayını da belediyelerin su ve kanalizasyon birimlerinde çalışan teknik personel için gerçek anlamda bir kılavuz niteliğini taşıyor.

Suggestions

Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Mekanizma Tekniği
Söylemez, Eres(2010)
Mekanizma Tekniği, Eres Söylemez tarafından yazılmış, 2007 yılında Birsen Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.
Organik Tarım Üretimini Özendirmek İçin Optimal Teşvik Yöntemleri
Gülseven, Osman(2010-12-31)
Bu araştırmanın amacı Organik Tarım Ürünleri için tüketicilerin vermek istedikleri fiyat primini hesaplamaktır. Proje kapsamında ilgili ürünlerin organik ve konvensiyonel olarak algılananma biçimine bağlı olarak değişen tüketici davranışının analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu analizin uygulamalı olarak yapılması için bir anket hazırlanması ve belli başlı ürünler için bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi sözkonusudur. Projenin sonucunda Türk halkının organik ürünlere bakış açısının, tüketici karakterler...
Gıda Atıklarından Karışık Kültür Fermentasyonu İle Ksilanaz Enzimi Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz(2011-12-31)
Kapsam,Yöntem,Gerekçe: Bu çalışmanın amacı, hammadde olarak gıda atıkları kullanarak düşük maliyette enzim üretmek ve bu yolla atıkları değerlendirmektir. Ayrıca mayalanma işlemini etkileyen faktörleri (sıcaklık, pH, zaman vb.) saptamak ve ideal enzim üretim koşulları belirlenecektir. Proje, temel olarak dört aşamada gerçekleştirilecektir: 1) Mikroorganizmaların aktifleştirilmesi 2) Mikroorganizmanın fermentasyon aşaması için hazırlanması 3) Fermentasyon aşaması ve üretilen enzimin aktivitesinin ölçülmesi 4...
Spatial Choices of Middle Classes
Korkmaz Tirkeş, Güliz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu yazıda Ankara Çayyolu ve Keçiören’de yerleşik olan iki orta sınıf grubunun mekansal seçimlerinin kıyaslanmasını konu alan bir çalışma temel alınmıştır (Korkmaz Tirkeş, 2007). Söz konusu mekansal seçimler, yerleşilen konut ve mahalle başta olmak üzere, kent mekanında çeşitli yerlerin ve etkinliklerin tüketimini ve kent mekanına yönelik değerlendirmelerini kapsamaktadır. Mekansal seçimlerde ekonomik sermaye farklılığının bilinen etkisi dışında diğer faktörlerin etkisinin araştırılması amacıyla benzer ekono...
Citation Formats
Ü. Yetiş and F. B. Dilek, Su Kaynaklarında Kirlenme. 1997, p. 19.