Su Kaynaklarında Kirlenme

1997-01-01
YYAEM Kentsel Hizmetler Dizisi yayınlarının ikincisi olan bu çalışma, iki kesimden oluşuyor. Su Kaynaklarında Kirlenmeyi konu alan kitapçığın birinci kesimi ODTÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Doç. Dr. Filiz B. Dilek tarafından hazırlandı. İçmesuyu Arıtımını konu alan ikinci bölümün yazarları ise Doç. Dr. Ülkü Yetiş ve Burcu Tokmak. Kitapçığın birinci kesiminde, içme ve kullanma suyu sağlama projelerinde, maliyeti birinci derecede etkileyen faktör olarak su kaynağının kalitesi üzerinde durulmakta ve yüzey sularındaki doğal ve yapay kirlenmelerin nasıl oluştuğu aktarılmaktadır. İzleyen bölümlerde ise, su kaynaklarının kalitesini etkileyen ve bir kısmı suyun kullanımını sınırlayan, bir kısmı da dağıtım şebekesinde sorunlar yaratan, nitrat, organikler, koku ve tat, demir ve mangan ve sertlik gibi başlıca kirleticilerin kaynakları, etkileri, tanımlanan standartlar ve bu kirleticilerin kontrol yöntemleri incelenmektedir. İçmesuyu arıtımını konu alan kitabın ikinci kesiminde ise önce günümüzde içmesuyu arıtımında kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri olarak klorlama, ozonlama ve ultraviyole radyasyonu (UV) yöntemlerinin özellikleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmada daha sonra, dezenfeksiyon yan ürünleri, bu ürünlerin oluşumunu etkileyen faktörler, bu ürünlere getirilen kısıtlamalar, insan sağlığına etkileri ve bu ürünleri kontrol etmek amacıyla uygulanan teknikler tartışılmaktadır. YYAEM Kentsel Hizmetler Dizisinin bu iki yayını da belediyelerin su ve kanalizasyon birimlerinde çalışan teknik personel için gerçek anlamda bir kılavuz niteliğini taşıyor.
Citation Formats
Ü. Yetiş and F. B. Dilek, Su Kaynaklarında Kirlenme. 1997, p. 19.