KRD Toplam Kuralları

2010
2009 yılı Eylül ayında, Feza Gürsey Enstitüsünde Altuğ Özpineci tarafından verilen KRD Toplam Kuraları dersinin notlarıdır. İçindekiler: KRD, Kütle Toplam Kuralları, 3 nokta toplam kuralları (eklenecek), ışık konisi toplam kuralları (yazılacak).

Suggestions

Parçacık Fiziği Hesaplama Teknikleri
Özpineci, Altuğ(2010)
Bu ders notları, 2009 yılı Haziran ayında, Feza Gürsey enstitüsünde Altuğ Özpineci tarafından verilen dersin notlarıdır. Tesir kesiti hesapları, Feynman diagram hesapları, yüksek mertebeden hesaplar ve renormalizasyon konularını içerir.
Mass Splittings of Heavy Quark Spin Symmetry Partners of X(3872) in QCD Sum Rules
Çetin, Hande; Özpineci, Altuğ; Department of Physics (2021-9)
The parameters of QCDSR such as the values of the condensates and the Borel mass are not well-established and hence increase the uncertainty of predictions up to 30%. In this study, mass splittings of the heavy quark spin symmetry partners of the exotic particle X(3872) are studied from the tetraquark aspect. In order to accomplish the task, randomised sets of the parameters are generated to find the squared mass values of the partners, and the results are compared with the findings in the literature. Rando...
Further Observations On The ‘Çoban Mustafa Paşa’ Mosque At Gebze
Barakat, Heba Nayel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
The concern of this paper is to contribute to the double controversy confronting researchers when approaching the complex of Çoban Mustafa Paşa; the first being the problem of its attribution to an architect and secondly, the degree to which the marble work is of late Mamluk origin. The architecture, material and structural decoration of the Çoban Mustafa Paşa mosque found at Gebze can be considered a traditional monument of the early 16th century in Anatolia. It's structural decorations such as the portal,...
Tedarik Zinciri İlişkileri Ve Teknolojik Yetenek Analizi.
Erdil, Erkan(2010-12-31)
Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)'nin yaklaşık on yıllık bir geçmişi vardır. Tarihsel perspektif içerisinde sırasıyla MRP, MRP II, ERP ve TZY'ye kadar gelen süreçte, 1960'lı yıllarda MRP; üretici işletmeler için ürün ağaçları açan, ürünlerin hangi parçalardan oluştuğu, hangi parçaya ne miktarda ve ne zamanihtiyaç olduğu bilgisini veren sistemler olarak ortaya çıkmış ve üretim sektöründe bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmaya başlamasına önayak olmuştur. Daha sonra, 1970'li yıllarda MRP II ile bu özelli...
Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama: Enformatik Enstitüsü
Arifoğlu, Ali(2012-12-31)
Bu projeyle daha önce Enformatik Enstitüsü için geliştirilen Bina güvenliği modeli uygulamasının son aşaması gerçekleştirilecektir.
Citation Formats
A. Özpineci, “KRD Toplam Kuralları,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=76.