Parçacık Fiziği Hesaplama Teknikleri

2010
Bu ders notları, 2009 yılı Haziran ayında, Feza Gürsey enstitüsünde Altuğ Özpineci tarafından verilen dersin notlarıdır. Tesir kesiti hesapları, Feynman diagram hesapları, yüksek mertebeden hesaplar ve renormalizasyon konularını içerir.
Citation Formats
A. Özpineci, “Parçacık Fiziği Hesaplama Teknikleri,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=75.