Parçacık Fiziği Hesaplama Teknikleri

2010
Bu ders notları, 2009 yılı Haziran ayında, Feza Gürsey enstitüsünde Altuğ Özpineci tarafından verilen dersin notlarıdır. Tesir kesiti hesapları, Feynman diagram hesapları, yüksek mertebeden hesaplar ve renormalizasyon konularını içerir.

Suggestions

KRD Toplam Kuralları
Özpineci, Altuğ(2010)
2009 yılı Eylül ayında, Feza Gürsey Enstitüsünde Altuğ Özpineci tarafından verilen KRD Toplam Kuraları dersinin notlarıdır. İçindekiler: KRD, Kütle Toplam Kuralları, 3 nokta toplam kuralları (eklenecek), ışık konisi toplam kuralları (yazılacak).
A Hermeneutical Sketch Of Design Computation
Gürer, Ethem; Özkar, Mine; Çağdaş, Gülen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Günümüzde sayısal tasarım düşüncesi, mimari tasarımda önemli bir kabul görmektedir. Yeni tasarım araç ve ortamlarının üretimini destekleyen sayısal teknoloji alanındaki gelişmeler, bu kabulü desteklemektedir. Bu durum, bir yandan yeni tasarım araç, yöntem ve ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir artış sağlarken, diğer yandan, sayısal tasarımda yapma ve düşünme kavramları arasındaki ilişki üzerinden yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapma ve düşünme arasındaki temel ilişki, bu çalışmanın ana...
Moral Evaluation Of Conformity: A Comparative Study
Hortaçsu, Nuran (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu araştırmada Kara Harb Okulu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin değişik koşullarda grup kararına uygun ve ters yönde davranışlarda bulunan kişiyi nasıl algıladıkları incelenmiştir. Araştırmanın beklentisi Harb Okulu öğrencilerinin eğitilmekte oldukları uğraşı gereğince grup kararına uymayı ODTÜ öğrencilerine göre daha olumlu değerlendirecekleri, uymıyan kişiyi ise daha suçlu ve cezalandırılmaya lâyık olarak görecekleridir. Araştırma sonuçları hem Harb Okulu Öğrencileri ve h...
A multi-temporal masking classification method for field-based agricultural crop mapping
Arıkan, Mahmut; Türker, Mustafa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2003)
This study describes the field-based classification of agricultural crops using multi-date Landsat 7 ETM+ images acquired in May, July, and August 2000. The study area is located in north-west of Turkey with a size of about 1 5 km x 1 1.3 km and grows a variety of crops. The objective was to identify the summer (August) crops within the agricultural fields. The classification methodology is based on a multi- temporal masking of Landsat 7 ETM+ images. First, a supervised per-pixel classification of the three...
Ten Years With Seventeen-Ten: A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses: 1973-1983
Üstünkök, Okan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
The period from 1973 to 1983 occupies a special place in Turkey's relatively long history of the care and conservation of cultural property for a number of reasons. Perhaps the first and foremost of these was the enactment, in 1973, of the Antiquities Law numbered 1710 (Eski Eserler Kanunu) the provisions of which, at least in theory, broadened the coverage of conservation decisions to embrace the examples and ensembles of the traditional vernacular buildings and were in force until 1983. However, despite t...
Citation Formats
A. Özpineci, “Parçacık Fiziği Hesaplama Teknikleri,” 00, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=75.