Tedarik Zinciri İlişkileri Ve Teknolojik Yetenek Analizi.

2010-12-31
Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)'nin yaklaşık on yıllık bir geçmişi vardır. Tarihsel perspektif içerisinde sırasıyla MRP, MRP II, ERP ve TZY'ye kadar gelen süreçte, 1960'lı yıllarda MRP; üretici işletmeler için ürün ağaçları açan, ürünlerin hangi parçalardan oluştuğu, hangi parçaya ne miktarda ve ne zamanihtiyaç olduğu bilgisini veren sistemler olarak ortaya çıkmış ve üretim sektöründe bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmaya başlamasına önayak olmuştur. Daha sonra, 1970'li yıllarda MRP II ile bu özelliklerin üzerine satış, satın alma, insan kaynakları, kalite gibi fonksiyonlar da eklenmiştir. ERP ise birden fazla noktada üretimle dağıtım yapan ama tek bir şirketin üretim gibi iç operasyonlarını koordine eden bir sistemdir. Tedarik zinciri ise modelde rolü olan işletmeleri birbiriyle konuşturan, bunların birbirine bilgi sağlamasını amaçlayan güvenli bir ortamda zamanında hatasız, ihtiyaç duyulan kadar ve doğru kişiye bilginin ulaşmasını sağlayan bir iş modeli sunmaktadır (www.btvizyon.com.tr; Klaus vd., 2000). Bu iş modelini oluşturan öğelerin sayılarının ve yerlerinin tespiti, birbirleri arasındaki fiziksel akışın miktarının belirlenmesi gibi alt problemleri içeren ağ tasarımı problemi tedarik zinciri yönetimi içinde stratejik bir öneme sahiptir. Her ne kadar ağ tasarımı problemi literatürde pek çok çalışmada incelenmiş olsa da (Cohen ve Lee, 1989; Pyke ve Cohen, 1993; Petrovic vd., 1999; Ganeshan vd., 2001; Amiri, 2004), bu ağ ilişkileri ile ilgili olarak inovasyon yetenek gelişimi süreçleri çok nadir ele alınmıştır. Özetle, bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde tedarik zinciri ilişkileri ağlarının oluşumu kadar bu ağ yapıların ilişkisel kısıtlar altındaki teknolojik yeteneklerin oluşması için gerekli şartların analizi hedeflenmiştir.

Suggestions

Bölgesel Kalkınma Stratejileri Ekseninde Ankara İli Mobilya Üreticilerinin Tedarik Zinciri İlişkileri: Öğrenme Ve Tasarım Arasındaki İlişki
Pamukcu, Mehmet Teoman(2012-12-31)
Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)’nin yaklaşık on yıllık bir geçmişi vardır. Tarihsel perspektif içerisinde sırasıyla MRP, MRP II, ERP ve TZY’ye kadar gelen süreçte, 1960’lı yıllarda MRP; üretici işletmeler için ürün ağaçları açan, ürünlerin hangi parçalardan oluştuğu, hangi parçaya ne miktarda ve ne zamanihtiyaç olduğu bilgisini veren sistemler olarak ortaya çıkmış ve üretim sektöründe bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmaya başlamasına önayak olmuştur. Daha sonra, 1970’li yıllarda MRP II ile bu özelli...
An examination of presage, process and product dimensions in massive open online courses
Çelik, Berkan; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2020-10-26)
Massive Open Online Courses (MOOCs) have made a great progress around the world in the recent years. Bilgeİş Online Learning Portal (bilgeis.net) is one of the most comprehensive MOOC portals providing pdMOOCs (Massive Open Online Courses for Professional Development) for any learner who would like to enroll in an online course in Turkey. This study provides overall understanding and exploration of presage, process, and product variables and the relationships between these variables using a variety of data ...
Organik Tarım Üretimini Özendirmek İçin Optimal Teşvik Yöntemleri
Gülseven, Osman(2010-12-31)
Bu araştırmanın amacı Organik Tarım Ürünleri için tüketicilerin vermek istedikleri fiyat primini hesaplamaktır. Proje kapsamında ilgili ürünlerin organik ve konvensiyonel olarak algılananma biçimine bağlı olarak değişen tüketici davranışının analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu analizin uygulamalı olarak yapılması için bir anket hazırlanması ve belli başlı ürünler için bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi sözkonusudur. Projenin sonucunda Türk halkının organik ürünlere bakış açısının, tüketici karakterler...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Terminology Relating To ‘Buildings That Have Combined Functions’ In Anatolian Seljuk Architecture
İpekoğlu, Başak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
This research aims to assess the validity of a classification of architectural edifices, based on a new terminology developed for groups of buildings from the Anatolian Seljuk period. These groups of buildings are often combinations of mosques, 'turbe's, 'medrese's and 'darüşşifa's which have distinct design characteristics of the Seljuk period of Anatolia, and which seem to have evolved later into the Ottoman period. In some of these groups of buildings in this period, either two or three different functio...
Citation Formats
E. Erdil, “Tedarik Zinciri İlişkileri Ve Teknolojik Yetenek Analizi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61432.