A Hermeneutical Sketch Of Design Computation

Download
2015-6-15
Gürer, Ethem
Özkar, Mine
Çağdaş, Gülen
Günümüzde sayısal tasarım düşüncesi, mimari tasarımda önemli bir kabul görmektedir. Yeni tasarım araç ve ortamlarının üretimini destekleyen sayısal teknoloji alanındaki gelişmeler, bu kabulü desteklemektedir. Bu durum, bir yandan yeni tasarım araç, yöntem ve ürünlerinin geliştirilmesinde önemli bir artış sağlarken, diğer yandan, sayısal tasarımda yapma ve düşünme kavramları arasındaki ilişki üzerinden yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yapma ve düşünme arasındaki temel ilişki, bu çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır. Sayısal tasarım bu çalışmada, hermenötik bir yaklaşım içerisinde, bir yapma ve düşünme etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Tasarım etkinliği içinde bir akıl yürütme süreci düşüncesinin, sayısal tasarım tartışmalarına önemli bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmekte ve bu bağlamda, sayısal tasarımın yorumlayıcı özellikleri “hermenötik” düşüncenin kavram ve süreçleri aracılığıyla tartışılmaktadır. Tartışmaya yön veren noktalar, 1. sınıf mimarlık öğrencileri ile yürütülen bir temel tasarım çalışmasının süreç ve ürünleri üzerinden örneklenmektedir. Katılımcıların tanımlı bir tasarım probleminde sayısal kurgular üzerinden ürettikleri anlamlandırmalar, yorumlamanın anahtar kavramları ile ilişkilendirilmiştir. Yorumlama, eylem ve düşünce arasındaki farklılıkların dil içinde ifşasına dayanmaktadır. “Hermenötik” düşünce ise dile, yapısal noktalardan çok, düşünce ve eylem ile olan etkileşim noktalarından vurgu yapmaktadır. Bu anlamda çalışma, eylem eşliğinde yazmanın gerek tasarımda sayısal düşünce ve eylemlerin ifadelendirilmesi ve izlenmesi süreçlerinde, gerekse de gelecek eylem ve düşüncelerin kurgulanması ve işlenmesi süreçlerindeki faydaları üzerine eğilmektedir.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
The effects of performance-based design tools on design thinking process
Görgün Göksu, Gizem; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-2)
Design thinking is identified as a paradigm for dealing with problems in many professions, particularly in the field of Architecture. The design thinking process is fundamentally problem-solving to find the best solution. The complexity of design problems increases because different conditions have various and unique requirements. With technological development, designers have started to use design support tools to find the most proper solution to complex problems. Performative architecture is designed usin...
Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
Şener Pedgley, Bahar (2014-01-01)
Endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencileri tasarım fikirlerini oluşturmak, belgelemek, aynı zamanda bu fikirleri başkalarıyla paylaşabilmek için eskiz defteri kullanırlar. Son yıllarda, tasarım süreci giderek sayısal ortamda gerçekleştirilmeye başladı, öyle ki, kağıt-temelli eskiz defterleri tasarım etkinliğini tatmin edici düzeyde belgelemek için yetersiz kalmaya başladı. Bu makale, fiziksel olarak kağıt üstünde oluşturulan endüstriyel tasarım eskiz defterlerinin sayısal olarak hazırlanmasına geçişin e...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Fostering prospective mathematics teachers’ conceptions of definite integral in the context of engineering design activities: A design experiment
Cansu, Ümmügülsüm; Çakıroğlu, Erdinç; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2021-9-9)
The aim of the current study is to investigate the pre-service mathematics teachers’ developments in the concept images about integral through design experiment that was designed engineering design process activities. In this design experiment, a sequence of engineering design process activities was developed, tested, and evaluated in a real classroom environment in two cycles. Data were collected from three pre-service mathematics teachers enrolled and attending an elective course at a public university in...
Citation Formats
E. Gürer, M. Özkar, and G. Çağdaş, “A Hermeneutical Sketch Of Design Computation,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 32, no. 1, pp. 165–183, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/165-183.pdf.