Fiziğe Giriş

2018
Orta Öğretim öğrencileri için hazırlanan bu derste tek boyutta hareket, vektörler, üç boyutta hareket ve Newton'un hareket yasaları konuları ele alınmaktadır.
Citation Formats
A. Özpineci, “Fiziğe Giriş,” 00, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=299.