Pedestrians’ Perception Of Sub-Spaces Along Urban Roads As Public Spaces –Case Of Eskişehir Road In Ankara

Download
2015-04-01
DEMİRBAŞ, ÖZGEN OSMAN
Aral, Hacer Ela
Yol boyu yan-mekânlar, kent içinde sundukları yüksek erişilebilirliğebağlı olarak yoğun yaya kullanımı barındırdıklarında kamusal mekânözellikleri gösterirler. Yollar, çeşitli ve çok sayıda kullanıcıyı bir arayagetirerek karşılaşma olasılığı yaratmak yanında ortaya koyduklarıetkinlikler ve canlılıkla da kentselliğin oluşmasında temel oluştururlar.Günümüzde artan araç hızı nedeniyle araç sürücülerinin görsel algısı vekarşılaşma deneyimi indirgenmiştir. Bunun yanında, yan-mekânlardakiyayalar yüksek hız ve yoğun trafiğin sebep olduğu pek çok olumsuzetkiye maruz kalmaktadır. Bu çalışma, kentte kamusal mekân olarak hemolumlu hem de araç trafiği sebebiyle olumsuz özelliklere sahip olan yolboyu yan-mekânların kullanıcıları yayalar tarafından hangi özelliklerininbaskın olarak algılandığını ve bu algının örnek bir alanda gerçekleşen yolgenişletme işlemi ile nasıl değiştiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Çalışma alanı, Ankara’nın ana ulaşım hatlarından biri olan Eskişehiryolunun kentsel gelişim ve yaya kullanımının en yoğun olduğu doğukısmıdır. Yayaların mekânı algılarını gürültülü/yorucu, hızlı/güvensiz,tozlu/sağlıksız gibi olumsuz özellikler yanında dinamik/canlı, eğlenceli veyeşil gibi olumlu özelliklerle tanımlamaları istenmiş, bu tanımlar yanındakamusal mekân olarak algıyı ölçmek amacıyla herkesin bildiği tanımsıfatı da seçeneklere eklenmiştir. Olumlu tanımlar arasında dinamik/canlıtanımı, kentsellik algısını ölçmek için kullanılmıştır. 214 kullanıcının profillerine bakıldığında mekânın çevreden yürüyerekgelenler (%14.3) yanında araçla hem kent içinden (%53.8) hem dekent dışından gelen (%14.3) kullanıcı çeşitliliği oluşturduğu görüldü.Kullanıcıların mekânı öncelikle olumsuz özellikleriyle gürültülü/yorucu(%60.7), hızlı/güvensiz (%41.6) ve tozlu/sağlıksız (%39) olarak algıladıkları,sonrasında herkesin bildiği (%32.7) ve dinamik/canlı (%26.2) bir yer olaraktanımladıkları görüldü. Çalışmanın ikinci aşamasında, yol genişletmeişleminden sonra mekânın algısı sorgulandı, tanımlayıcı sıfatlar arasındaen büyük değişikliğin herkesin bildiği ve dinamik/canlı tanımlarındakiartışla gerçekleştiği, olumsuz algılar arasında ise sadece hızlı/güvensizalgısında artış olduğu görüldü.

Suggestions

Urbanity in the Open Spaces in Developing Nodes along Main Arteries: Söğütözü Node on Dumlupınar Road in Ankara
Aral, Hacer Ela; Uysal Bilge, Fulay; Doğu Demirbaş, Güler Ufuk (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
The effects of the main transportation arteries on the urban sprawl and the formation of new public spaces is an important topic of discussion today. Considering the urban roads, major arteries trigger fast development and the formation of a significant amount of urban open space together with buildings. Vehicular roads are the main elements that bring out urbanity and centrality by providing a combination of circulation at different speeds and making possible the interaction of users from local and remote ...
Transformation of public space : the case of Migros Akköprü shopping center
Tunç, Gülçin; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2003)
Today, it is observed that shopping centers that are increasingly growing in number, especially in metropolitan cities, are used as public spaces by many urban inhabitants. Shopping centers have become places where social life is experienced and leisure time is spent through a wide range of activities offered besides shopping. On the other side, city centers that can be regarded as the most essential public spaces of urban areas are in a process of deterioration both in terms of physical quality and functio...
Urban form, public life and urbanity: A study on Sakarya Pedestrian Area in Ankara
Coşkuner, Utku; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2021-9)
Decision-making processes related with the physical arrangements and the urban form affect the city's social structure at a certain extent. In return, social transformations most obviously take the stage on the public spaces of cities that are open-to-all spaces of urban culture and are the main reason why cities define spaces of freedom. Besides the direct relationship it establishes with the public spaces of the city, the public realm is an intangible concept shaped by how the urbanites develop their comm...
Structural tools in the making of cities : form as a development control mechanism
Ceylan, Aybike; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2003)
Macro-scale planning and design as a product of modernism have been abandoned to a high degree, as a result of the reactionary post-modern approaches since the 19602s. Intensifying with the rise of neo-liberal approaches in the 19702s, these reactions advocated merely incremental decision-making and design in the making of cities. These developments lived in the western countries showed their reflections in Turkey with the 19802s, resulting in fragmented planning practices. However it is the hypothesis of t...
Transformation from Representational Space to Tolerance Space: The Juxtaposition of Ideal and Real in the Urban Public Area
Basa, İnci (2018-01-01)
This article discusses the concept of tolerance as an essential urban quality within the bounds of public space. The prevalent approach in urban research reveals that public spaces backdrop the level of urbanites' ability and willingness to tolerate different cultural and social clusters. As a further contribution to this observation, this study aims to develop the understanding that public spaces play a significant role in urban tolerance as geographies of encounters rather than serving as neutral settings...
Citation Formats
Ö. O. DEMİRBAŞ and H. E. Aral, “Pedestrians’ Perception Of Sub-Spaces Along Urban Roads As Public Spaces –Case Of Eskişehir Road In Ankara,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 45–64, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/37938.