Konut politikaları uygulamalarında özel bir örnek: Yenimahalle

1979
Tokman (Arıbaş), L. Yıldız

Suggestions

Housing crediting and urban development in Turkey.
Kasar, Cere; Keskinok, H. Çağatay.; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2019)
One of the most significant problems in developing countries relates to housing finance. Long-term housing assets are securitized during economic recessions, and the use of real estate as collateral to obtain bank credits creates fictitious growth in the economy. In the vicious circle, where most investments are made into the construction sector every year, it is the rural areas that strive to develop around the cities that suffer the most. The present study puts forward a good practice model to steer prope...
Konut sorunu karşısında yerel yönetimler ( Ankara Akkondu-Batıkent örneği).
Ateş, Türkay; Department of City Planning (1979)
Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Aksoy Khurami, Esma (2019-03-01)
2003 yılından itibaren 58. Hükümet’in Acil Eylem Planı kapsamında ülke çapında başlatılan konut seferberliğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük eden TOKİ, alt ve orta gelir gruplarına konut sunumunu kendine strateji edinmiş, bu bağlamda farklı bölgelerde alt gelir gruplarının konut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişen ölçeklerde konut projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulam...
Konut ve Gelişme
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 1987-11-01)
Konut ve Gelişme
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 1987-11-01)
Citation Formats
L. Y. Tokman (Arıbaş), “Konut politikaları uygulamalarında özel bir örnek: Yenimahalle,” Middle East Technical University, 1979.