Cebir Problemlerinin Çözümüne Yeni Yaklaşım: Singapur Şerit Model Yöntemi

2020-08-01
Baysal, Esra
Sevinç, Şerife
Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinin cebir problemlerini çözmede tercih ettikleri yöntemleri ve öğrencilerin Singapur çubuk model yöntemi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Tek durum çalışması olarak tasarlanan çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinden cebir problemlerinin sorulduğu ön değerlendirme testinin cevaplarına göre seçilen 10 öğrenci ile klinik görüşmeler yapılmıştır. Öğrenciler ders saatlerinde yedinci sınıf matematik öğretim programına uygun olarak cebirsel denklem kurma yöntemi ile problem çözmeyi öğrenmiştir. Buna ek olarak, öğrencilere okul sonrasında üç saatlik Singapur bar/çubuk model eğitimi verilmiştir. Eğitimden sonra yapılan bire bir klinik görüşmelerde öğrencilerin tercih ettikleri çözüm yöntemleri, nitel veri kodlaması yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin ilk tercihlerinin çubuk model yöntemi olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin, çubuk modeli özellikle problemde verilen bilinmeyen nicelikleri anlamlandırmak amacıyla kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu probleme uygun doğru çubuk modeli çizerek doğru cevaba ulaşabilmiş ve sonrasında da çubuk modelden yararlanarak cebirsel denklem oluşturabilmiştir. Dolayısıyla, çubuk model öğrencilerin problemi anlamasına yardımcı olurken cebirsel denklem kurmaları için de bir ara basamak görevi görmüştür. Öğrenciler, çubuk modeli “daha anlaşılır” bulduklarını, problem çözme sürecini zevkli hale getirdiğini ve diğer matematik problemlerini de bu yöntemle çözmek istediklerini belirtmiştir. Bu bulgu da, çubuk modelin öğrencilerin problem çözmeye karşı motivasyonlarına katkı sağladığını göstermektedir. Bu çalışma, öğrencilerin zorlandıkları cebir problemlerinde ve denklem kurma sürecinde görsel bir araç olan çubuk modelin etkisini ortaya koymuştur. Bu anlamda, matematik öğretmenlerine, öğretmen eğitimcilerine ve matematik eğitimi alanındaki araştırmacılara katkı sağlaması beklenmektedir.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

An Investigation on seventh grade students’ use of bar model method in solving algebraic word problems
Baysal, Esra; Sevinç, Şerife; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2019)
The purpose of this research is understanding the use of bar model method used in Singapore math curriculum while solving algebra word problems in 7th grades and students’ reasons for the solution method preferences in solving algebraic word problems. The data were collected from 10 seventh grade students from a public middle school in Sincan, Ankara, in the spring semester of 2018-2019. In this single case study, an initial assessment was applied to 42 seventh grade students for selecting the participants....
The role of the Singapore bar model in reducing students' errors on algebra word problems
Baysal, Esra; Sevinç, Şerife (2021-06-01)
This study investigated the role of the bar model method, a significant aspect of the Singapore mathematics curriculum, in the remediation of seventh-grade students' errors on algebra word problems. To accomplish this purpose, we first assessed students' errors on a written test involving algebra problems and identified ten students based on the errors they demonstrated. These students were then offered instruction on how to use the bar model method. Following the instruction, we did clinical interviews and...
The Effects of using algebra tiles on sixth grade students’ algebra achievement, algebraic thinking and views about using algebra tiles
Çaylan, Büşra; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2018)
The purpose of the study was to investigate the effects of using algebra tiles on sixth grade students’ algebra achievement, algebraic thinking and views about using algebra tiles. The study was conducted in one public middle school in Hendek, Sakarya in the spring semester of 2017-2018 academic year and employed a pretest-posttest control group design with 40 sixth grade students. Two classes taught by the same mathematics teacher were randomly assigned as experimental group (EG) and control group (CG). EG...
The effects of problem solving on the topic of functions on problem solving performance, attitude toward problem solving and mathematics
Özalkan, Bilgen Ege; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2010)
The purpose of the study was to investigate the effect of Problem Solving Method on 9th grade students‟ problem solving performance and attitudes toward mathematics and problem solving. This study was done in 2007-2008 academic year, in a private high school in Ankara. In the present study the experimental-control group pre-test post-test research design was used. The study was done with 67 students of the private high school. Experimental group was instructed with Problem Solving Method and control group w...
Effects of cooperatlye and indiyidualistic problem solying methods on mathematical problem solving performance
Koç, Yusuf; Bulut, Safure (2002-01-01)
The purpose of the present study was to investigate the effects of the cooperatiye problem solving method (CPSM) and the individualistic problem solving method (IPSM) on seventh grade students' mathematical problem solving performance (MPSP). in this quasiexperimentalresearch study, seventh grade "percents unit" was covered. After analyzing the data by using the multivariate analysis of covariance it was found thatCPSM and IPSM groups had statistically significantly greater mean scores than the traditional ...
Citation Formats
E. Baysal and Ş. Sevinç, “Cebir Problemlerinin Çözümüne Yeni Yaklaşım: Singapur Şerit Model Yöntemi,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 942–962, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/43823.