Hide/Show Apps

Enflasyon hedeflemesi döneminde küresel talep ve yurtiçi enflasyon

Download
2013-4-1
Çiçek, Serkan
Türkiye’nin dışa açık bir ekonomiye sahip olması sebebiyle yurtiçi enflasyon oranının küresel talep gelişmelerinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada enflasyon hedeflemesinin izlendiği dönemde, yurtiçi enflasyon oranının küresel talep gelişmelerine tepkisi İleriye Dönük Phillips Eğrisi aracılığıyla incelenmiştir. 2003:Q1-2011:Q4 dönemini kapsayan en küçük kareler (OLS) ve genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMM) tahminleri, yurtiçi enflasyon oranının gerek ulusal çıktı açığı değişkenine gerekse küresel talep gelişmelerini de içeren birleştirilmiş çıktı açığı değişkenine pozitif yönde tepki verdiğini göstermiştir. Tahmin sonuçları, istatistiksel anlamlılık açısından birleştirilmiş çıktı açığının ulusal çıktı açığına nazaran daha yüksek açıklayıcılığa sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu yurtiçi enflasyon oranını kontrol etmeye çalışan merkez bankasının sadece ulusal talep koşullarını değil, küresel talep koşullarını da dikkate alıyor olmasına destek teşkil etmektedir.