Afet Sakınımında Özel Gereksinimli Bireyler İçin Geliştirilecek Mekansal Planlama İlkeleri

2019-06-01
Bu çalışma, sosyal yapı içindeki kırılgan grupların afetlere karşı dirençli kılınmasını sağlamak amacıyla mekânsal planlama ilkelerinin geliştirilmesi gereğini vurgulamaktadır. Kentsel alanda demografik, ekonomik, kültürel ve benzeri nedenlerle heterojenlik gösteren sosyal yapının afetlere karşı kırılganlık düzeyleri farklılaşmaktadır. Yazında kırılgan gruplar, kentsel alandaki yer seçimlerine, bireylerin fiziki koşullarına ve toplumsal yaşama katılma düzeylerine göre ayrışmaktadır. Kentsel alanda yer seçimlerine göre kırılganlık gösteren grupların planlama disiplini içinde risklerinin azaltılmasına yönelik genel ifadeler ve yaklaşımlar bulunmakla birlikte, fiziki koşulları ve toplumsal uzaklaşma sorunu nedeniyle kırılganlık gösteren gruplar için planlama ilkelerinin ve mekânsal kararların somut olarak nasıl geliştirileceği konusu belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma ile yaşlılar, çocuklar, özel tıbbi ihtiyacı olanlar ve engelli bireylerin oluşturduğu fiziki koşulları nedeniyle kırılgan olan gruplar ile göçmenler, turistler ve evsizler gibi toplumsal uzaklığı olan kırılgan grupların dikkate alındığı genişletilmiş bir planlama çerçevesinin sunulması amaçlanmaktadır. Çalışmada, özel gereksinim gösteren kırılgan grupların afet sonrasındaki durumlarına yönelik olmaktan çok öncelikle söz konusu olan bireylerin ve/veya kesimlerin afetten sakınımları konusunda geliştirilmesi gereken mekânsal stratejiler üzerinde yoğunlaşılacaktır.
Resilience Journal/Dirençlilik Dergisi

Suggestions

An critique of housing classes approach : the case of Şentepe-Ankara
Özcan, Pınar; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2005)
This thesis analyzes the validity of main assumptions of housing classes approach, which is a Weberian mode of analyses developed to explain the effects of spatial stratification on social structures of cities, in an empirical level through a case study. According to this approach, housing is a scarce resource which is subject to processes of competition between different social groups and struggles among these groups to get access to desirable housing types constitute the basis of urban social processes. I...
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISASTER RISK MITIGATION AND URBAN PLANNING PROCESSES: THE CASE STUDY OF ESKISEHIR CITY
Sert Özkiremitçi, Merve; Balaban, Osman; Department of City and Regional Planning (2022-5-11)
The aim of this study is to discuss the effectiveness and efficiency of urban planning in reducing the risk of natural disasters in cities and to analyse the relationship between planning and disaster mitigation processes. The study focuses particularly on the analysis of Eskişehir case with reference to data and information on disaster risk analysis, existing urban development plans as well as the plan implementation processes. After the 1999 Gölcük and Düzce Earthquakes, Eskişehir has also faced and to a ...
Politics of urban transportation local, national and international dynamics case of Ankara and Eskişehir road corridor
Öncü Yıldız, Mevlüde Ayça; Babalık, Ela; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2015)
This study aims to identify the factors that influence the development of Ankara’s urban transport system and to assess the effects of influencing groups and actors (referred to as assemblages in this study) on urban and transportation development of Eskişehir Road Corridor in relation with economic development, political decisions, institutional and legal frameworks. The thesis adopts a multi-level analysis method for researching influencing developments and assemblage relationships shaping urban transport...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
The Role of Civil Society Organizations in The Formation of Urban Commons
Akdere, Utku; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of Political Science and Public Administration (2021-8)
This thesis aims to examine the function of civil society organizations in the formation of urban commons. In the last half century under the domination of neoliberal ideology, cities have witnessed significant changes. While the modern city has transformed into areas where a series of struggles are given, urban areas are increasingly determined by the logic of the market mechanism. Under this determinism, the concept of commons, which are created through non-market social relations and the production forms...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Afet Sakınımında Özel Gereksinimli Bireyler İçin Geliştirilecek Mekansal Planlama İlkeleri,” Resilience Journal/Dirençlilik Dergisi, pp. 25–35, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/47731.