Hide/Show Apps

Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers modelleri için Şok ve Seyrelme Dalgalarının Yayılımı

<p> <br></p><div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'NimbusRomNo9L'">Yakın zamanda Burgers denklemlerinin rölativistik modellerinin bir çok çesidi elde edilip, bu modellerin farklı uzay-zaman geometrilerindeki versiyonları da gelistirildi. Bu makalede daha önceki çalısmalarda kullanılan teknikler gelistirilerek Reissner-Nordström uzay-zaman geometrisine uygulandı. Bunun sonucunda, enerji-momentum tensörlerinden yararlanılarak Euler ve rölativistik Burgers denklemleri elde edildi. Uzay-zamanı küresel ve elektrik yüklü bir kitle olarak tasvir eden Reissner-Nordström metriginden elde ettigimiz modelimizin statik çözümler içerdigini gözlemledigimiz bu çalısmada, bu çözümlerin davranısları da ayrıca etüt edildi. Bunun yanında sonlu hacim metodları kullanılarak sok ve seyrelme dalgalarının yayılımı bir çok nümerik hesapla gösterildi. </span></p> </div> </div> </div><p> <br></p>