Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers modelleri için Şok ve Seyrelme Dalgalarının Yayılımı

Download
2018-10-01
Yakın zamanda Burgers denklemlerinin rölativistik modellerinin bir çok çesidi elde edilip, bu modellerin farklı uzay-zaman geometrilerindeki versiyonları da gelistirildi. Bumakalede daha önceki çalısmalarda kullanılan teknikler gelistirilerek Reissner-Nordströmuzay-zaman geometrisine uygulandı. Bunun sonucunda, enerji-momentum tensörlerinden yararlanılarak Euler ve rölativistik Burgers denklemleri elde edildi. Uzay-zamanı küresel ve elektrik yüklü bir kitle olarak tasvir eden Reissner-Nordström metriginden elde ettigimiz modelimizin statik çözümler içerdigini gözlemledigimiz bu çalısmada, bu çözümlerin davranısları da ayrıca etüt edildi. Bunun yanında sonlu hacim metodları kullanılarak sokve seyrelme dalgalarının yayılımı bir çok nümerik hesapla gösterildi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Suggestions

Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers Modellerinin Analizi
Okutmuştur, Baver(2018-12-31)
Bu proje yakın zamanda yapılmış çalışmaların, geometri(uzay-zaman ve metrik) değiştirilerek benzer bulgularelde edilmesi, uygulanan tekniklerin genellenebilirolmasının sorgulanması ve ayrıca bulunması hedeflenen Burgers modelininözgün özeliklerinin incelenip ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla makalemizdeReissner-Nordström uzay-zaman geometrisi esas alınacaktır. Ayrıca sayısal hesaplar için de sonlu hacim ve fark yöntemlerinin uygulanması planlanmaktadır.
Husserl's conception of intentionality phenomenological analysis of noesis and noema
Gözetlik, Servet; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2003)
Husserl̕s phenomenology can be analyzed simply by relying on the conception of intentionality. What I want to do is to put forward the logical grounds on which I can construct an acceptable account of Husserl̕s theory of intentionality. For this aim, firstly, I need to put some light on the nature of intentional acts or experiences.This suggests us that there is a close connection between the acts and what they are directed towards. Actually many have specified the relation between the act and the object, b...
Comparison of ground motion scaling methods by considering vertical ground motions
Oğuz, Umut; Askan Gündoğan, Ayşegül; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2022-5-20)
The increasing popularity of nonlinear time history analysis has created a demand for ground motion data that is consistent with the seismicity of the region. To meet this need as well as the target design criteria, engineers have started to scale ground motion records. Recent studies have shown that the vertical component of a ground motion can significantly change the results of an analysis. This situation has created a debate about how to scale the vertical component of the ground motions. There exists t...
Habsburg Askeri Üretim ve Lojistik Sisteminde Tedarik, Teşkilat, Fiyat ve Maliyetler, 1566-1739
Orbay, Kayhan(2017-12-31)
Bu proje 1566-1739 yılları arasında Osmanlı ve Habsburg devletlerinin askeri lojistik sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve elde edilen neticeleri askeri ve iktisadi tarih açısından değerlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projenin yurtdışı arşivlerindeki ön araştırmasına yöneliktir. Geniş kapsamlı proje merkezi önemdeki dört askeri malzemenin fiyat ve maliyetleri, üretim, tedarik ve nakliye süreçleri ve lojistik teşkilat, teşkilatın idari ve iktisadi etkinliği meseleleri, depolama, envanter...
Simulation of orthogonal metal cutting by finite element analysis
Bil, Halil; Kılıç, Engin; Tekkaya, Erman; Department of Mechanical Engineering (2003)
The aim of this thesis is to compare various simulation models of orthogonal cutting process with each other as well as with various experiments. The effects of several process parameters, such as friction and separation criterion, on the results are analyzed. As simulation tool, commercial implicit finite element codes MSC.Marc, Deform2D and the explicit code Thirdwave AdvantEdge are used. Separation of chip from the workpiece is achieved either only with continuous remeshing or by erasing elements accordi...
Citation Formats
B. Okutmuştur, “Reissner-Nordström Uzay-zaman Geometrisinde Burgers modelleri için Şok ve Seyrelme Dalgalarının Yayılımı,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, pp. 448–459, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/48799.