Erken Dönem İçselleştirilen Bağlanma Deneyimlerinin Hikâyelerle Değerlendirilmesi: Bağlanma Senaryosu Değerlendirme Yönteminin Türkçe Uyarlaması

2019-10-1
Anafarta-Şendağ, Meltem
Bu çalışmada, erken dönem bağlanma deneyimlerinin ‘güvenli üs senaryosu’ olarak temsil edildiği görüşü temelinde geliştirilmiş olan ve yarı-projektif bir teknik olan Bağlanma Senaryo Değerlendirme (BSD) Yöntemi’nin Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Yaşları 18–58 arasında değişen toplam 197 katılımcı ile çalışma tamamlanmıştır. BSD’nin yanısıra çalışmada Kısa Semptom Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Başa Çıkma Yolları Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYEII) ve Weschler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği-Geliştirilmiş Form (WYZÖ-G) uygulanmıştır. BSD-Türkçe’nin test-tekrar test ve puanlayıcılar arası güvenirlik katsayılarının tatminkâr düzeyde olduğu belirlenmiştir. Iraksak geçerlik kapsamında BSD performansının bilişsel yetenek düzeyinden bağımsız olduğu, WYZÖ-G ile ilişkisizliği test edilerek saptanmıştır. Yakınsak geçerlik kapsamında ise, güvenli üs senaryo bilgi düzeyinin psikolojik belirtiler ve romantik ilişkilerde bağlanma kaygı düzeyi ile negatif, sosyal destek algısı, sosyal destek arayışı ve problem odaklı başa çıkma ile pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, BSD’nin sağlıklı yetişkin ve klinik örneklemi beklendik düzeyde ayırt edebildiği sonucuna da ulaşılmıştır. Erken dönem deneyimlerinde şekillenen bağlanma temsillerinin, güvenli üs senaryosu olarak tanımlanmasının kuramsal katkıları ve bu senaryoların yarı-projektif bir teknik olarak BSD yöntemi ile ölçümlenebilmesinin uygulamaya yönelik katkıları tartışılmıştır. Ayrıca bilişsel terapi sürecinde, bağlanmanın güvenli üs bilişsel senaryoları kapsamında ele alınmasının olası faydaları vurgulanmıştır.

Suggestions

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF THE ACCEPTANCE AND ACTION QUESTIONNAIRE-II (AAQ-II)
MEUNIER, Bahar; Baltacı, Sinem; AYRANCI, Elcin; GOKDEMIR, Burcu Pinar; UYAR, Tugba; BASTUG, Gulbahar (2014-09-01)
The aim of the study was to evaluate the psychometric properties of the Turkish version of the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II). This instrument was designed to assess psychological inflexibility, a key construct in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). The participants were 291 university students. The test-retest stage was conducted with 80 participants over a 2-month period. Confirmatory Factor Analysis (CFA) supported a one-factor model with seven items. Internal consistency was high (...
Validation of Junior Metacognitive Awareness Inventory (Jr. MAI) and Investigation of the Effect of Achievement on Metacognitive Skills of Elementary School Students
Yılmaz Tüzün, Özgül (2007-04-15)
The purpose of this study was to validate of Turkish version of Jr. MAI and to explore the effect of achievement on elementary school students’ metacognitive skills. The Jr. MAI was administered to 315 students enrolled in fourth and fi fth grades and 626 students enrolled in sixth, seventh, and eight grades of seven elementary schools. Exploratory factor analysis revealed two factors -knowledge of cognition, and regulation of cognitionfor the 4th and 5th, and 6th through 8th grade students. MANOVA analy...
Language production in a typological perspective: a corpus study of Turkish slips of the tongue
Erişen, İbrahim Özgür; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2010)
The main purpose of this study is to establish a Turkish slips of the tongue (SOT) corpus and make typological comparisons with English, French and German corpora. In the first part of the study, a slips of the tongue corpus has been created. 85 podcast recordings were analyzed and 53 SOT errors were found. SOT errors were extracted from the podcasts and these audio clips were combined with their spectrograms in a flash video. Classification of SOT errors were carried out with respect to linguistic units in...
Personality and mental health: How related are they within the military context?
Suemer, H. Canan; Suemer, Nebi (Informa UK Limited, 2007-01-01)
The main purpose of this study was to examine the nature of the relationships between job-specific personality dimensions and psychological well-being for officers in the Turkish Armed Forces (TAF). Turkish Armed Forces Personality Inventory (TAFPI) is a 19-dimension measure of personality used in officer selection in the TAR In our previous research, four latent factors had been identified as underlying the TAFPI dimensions: Military Factor, Leadership, Conscientiousness, and Extraversion-Agreeableness. In...
Metacognition within a communities of inquiry questionnaire: validity and reliability study of Turkish adaptation
Kilis, Selcan; Yıldırım, Zahide (2018-04-01)
Citation Formats
M. Anafarta-Şendağ, “Erken Dönem İçselleştirilen Bağlanma Deneyimlerinin Hikâyelerle Değerlendirilmesi: Bağlanma Senaryosu Değerlendirme Yönteminin Türkçe Uyarlaması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 244–270, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49332.