Projektif Yöntem Olarak Rorschach Testi ile Psikozun İncelenmesi

2018-10-22
Göçer, Kübra
Klinik psikoloji uygulamalarında psikopatolojileri tespit etmek amaçlı çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Rorschach Testi, niteliksel veriler sunan ve bir projektif test olarak bilinen, bu metodlardan bir tanesidir. Öncelikle projektif testlerle beraber Rorschach Testi’nin tarihçesi, uygulanışı ve yorumlanması tanıtıldıktan sonra, psikozun bu testin protokollerine nasıl yansıdığı ele alınacaktır. Psikotik yapılanmaların ortak özellikleriyle beraber psikotik endişe incelenecektir. Bu ortak özelliklerin incelenmesinin merkezinde, Chabert tarafından 5 ana özellik olarak birleştirilen ve Palem’in şizofreniyle çalışmalarına dayanan kategoriler yer almaktadır. Gerçeklik algısı, zihinsel süreçler, kimlik ve beden imgesi, koruma kalkanları ve pregenital ilişkileri alanlarında psikotik bireylerin ortak deneyimleri bulunmaktadır ve bunlar Rorschach Testi’ne yansımaktadırlar. Yanı sıra, test protokollerinin iki çeşit olarak ayrıştırılabildiği bilinmektedir. Şizofreni protokolleri ruhsal çölleşmeyi barındırmaktadır. Paranoid şizofreni protokolleri ise zengin bir içsel dünyayı sunmalarına rağmen, altta yatan kırılgan psikotik yapı belirgindir. Bu iki test protokol çeşidi son olarak ele alınmaktadır.

Citation Formats
K. Göçer, “Projektif Yöntem Olarak Rorschach Testi ile Psikozun İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 21–32, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558563.