Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım

2019-10-1
Köse-Karaca, Bahar
Gürsoy, Mustafa
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema terapi süpervizyon dersi kapsamında danışanla haftada bir, 50 dakika olmak üzere toplamda 11 seans yapılmıştır. Değerlendirme evresinde, danışana Young Mod Ölçeği, Young Şema Ölçeği, Young Ebeveynlik Ölçeği, YoungRygh Kaçınma Ölçeği ve Young Telafi Ölçeği uygulanmıştır. Kuramsal açıdan mükemmeliyetçiliğin mekanizmasında daha fazla rol aldığı belirtilen, başarısızlık, yetersiz özdenetim, yüksek standartlar, karamsarlık ve cezalandırıcılık şemaları, talepkâr ebeveyn, kopuk korungan ve kopuk kendini avutan şema modları ve uyumsuz başa çıkma biçimleri tespit edilmiştir. Bu şemalar, şema modları ve başa çıkma biçimlerinin zayıflatılması buna karşın sağlıklı yetişkin tarafın güçlendirilmesi, terapi hedefi olarak belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için şema terapinin ilişkisel, yaşantısal ve bilişsel stratejileriyle müdahalelerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, danışanın şikayetçi olduğu belirtilerdeki azalmalara ilişkin özbildirimleri değerlendirildiğinde mükemmeliyetçiliği köken odaklı şema terapiyle çalışmanın öngörülen değişim hedeflerine ulaşılmasını sağladığı tespit edilmiştir.
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

Suggestions

Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
The Relationship between perfectionism and depression: mediator roles of perceived social support and mattering
Kumpasoğlu, Güler Beril; Karancı, A. Nuray.; Department of Psychology (2019)
The main aim of this study was to investigate the nature of the relationship between perfectionism and depression according to Perfectionism Social Disconnection Model and to explore the mediator roles of perceived social support and mattering on this relationship. 343 students from the Middle East Technical University participated the study. Beck Depression Inventory, the Multidimensional Perfectionism Scale, the Perfectionistic Self Presentation Scale, the Multidimensional Scale of Perceived Social Suppor...
Further Support for Responsibility in Different Obsessive-Compulsive Symptoms in Turkish Adolescents and Young Adults
Yorulmaz, Orcun; Altin, Muejgan; Karanci, Nuray (Cambridge University Press (CUP), 2008-10-01)
According to the cognitive model, an inflated sense of responsibility is an important cognitive mediator both in the development and maintenance of obsessive-compulsive disorder (OCD). Empirical findings assign differential roles to responsibility in different kinds of obsessive-compulsive (OC) symptoms. However, findings that suggested a different function for responsibility revealed the need for an operational definition of responsibility and its multi-factorial factorial structure. Few studies have exami...
Unique Contributions of Metacognition and Cognition to Depressive Symptoms
YILMAZ, ADVİYE ESİN; Gençöz, Tülin; Wells, Adrian (2015-01-01)
This study attempts to examine the unique contributions of cognitions or metacognitions to depressive symptoms while controlling for their intercorrelations and comorbid anxiety. Two-hundred-and-fifty-one university students participated in the study. Two complementary hierarchical multiple regression analyses were performed, in which symptoms of depression were regressed on the dysfunctional attitudes (DAS-24 subscales) and metacognition scales (Negative Beliefs about Rumination Scale [NBRS] and Positive B...
Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Citation Formats
B. Köse-Karaca and M. Gürsoy, “Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, pp. 312–333, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49348.