Depresif Özellikler Taşıyan Bir Danışanın Psikoterapi Sürecinde Terapötik Çerçevenin Rolü

2019-10-1
Dilekler, İlknur
Psikoterapi uygulamasının genel iskeleti ve yapısal özelliklerini oluşturan terapötik çerçevenin farklı yönlerine ve kendine özgü işlevlerine yönelik çeşitli bakış açıları mevcuttur. Bu olgu çalışması, hem terapötik çerçevenin uygulamadaki görüngülerine dair bir örnek sunmayı, hem de kavramın depresif özellikler taşıyan bir danışanın psikoterapi süreci boyunca duygusal ihtiyaçları ve zihinsel temsillerinin anlaşılmasındaki rolünü ele almayı amaçlamaktadır. Danışan, depresif duygulanım ve ilişkisel çatışma sorunları ile psikoterapiye başvurmuştur. Psikoterapi süreci terapistin klinik psikoloji lisansüstü eğitimi kapsamında yürütülmüş, genel olarak nesne ilişkileri kuramı doğrultusunda ve özel olarak terapötik çerçeve kavramı açısından detaylı olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu bağlamda, ilişkisel çatışmaları devam ettiren mekanizmaların ve gelişimsel özelliklerin psikoterapi ilişkisi içinde aktarım ve karşı aktarım yoluyla anlaşılması önemli bulunmuştur. Ayrıca kültürel etmenlerin gerek terapötik çerçevenin işlevleri, gerekse aktarım-karşı aktarım ilişkisi üzerindeki olası etkileri tartışılmıştır. Sonuç olarak bu olgu örneğinde içsel ve kişilerarası sınırların değerlendirilmesi, uygun müdahale yollarının planlanması ve danışanın şikâyetleriyle ilişkili ilişkisel zorlukların anlaşılmasında terapötik çerçevenin özellikle kapsayıcılık ve dış gerçeklik işlevlerinin ön plana çıktığı görülmüştür.

Citation Formats
İ. Dilekler, “Depresif Özellikler Taşıyan Bir Danışanın Psikoterapi Sürecinde Terapötik Çerçevenin Rolü,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 334–361, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49351.