Ters Yüz Filmi Kapsamında Duyguların ve Beynin İşleyişinin İncelenmesi

2018-4-06
Çenesiz, Gaye Zeynep
Ters Yüz (Inside Out; Docter ve del Carmen, 2015) ailesiyle birlikte yeni bir şehre taşınmalarının ardından değişen yaşantısına uyum sağlamaya çalışan Riley’nin ve beyninde yer alan duygularının başlarından geçen maceraları anlatan bir animasyon filmidir. Bu filmde temel olarak Riley’nin beyninin kumanda merkezinde yer alan beş temel duygu (Neşe, Üzüntü, Öfke, Tiksinti ve Korku) üzerinden bireylerin sahip olduğu her duygunun önemi ve hayatlarında oynadığı özgün rol ele alınmaktadır. Film, Riley’nin Çekirdek Anılarını kurtarmak için beyninde bir maceraya giren Neşe ve Üzüntü ile birlikte bir insanın beyninin işleyişini izleyicinin karşısına getirirken; aynı zamanda Riley’nin günlük hayatını Neşe ve Üzüntü olmadan sürdürmeye çalışmasını ve kişiliğin ergenliğin başlangıcıyla birlikte daha karmaşık bir yapı kazanmasını da izleyicilere sunmaktadır. Bu film analizinde Ters Yüz filmi kapsamında duyguların ve beynin işleyişinin nasıl aktarıldığının açıklanması ve bu kapsamda filmdeki kullanımların psikoloji biliminin bulguları ile nasıl desteklendiğinin ele alınması planlanmıştır. Bu incelemenin klinik psikologlara bu filmin terapi sürecinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir bakış açısı sunması hedeflenmektedir.

Citation Formats
G. Z. Çenesiz, “Ters Yüz Filmi Kapsamında Duyguların ve Beynin İşleyişinin İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 59–71, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49362.