Travmanın Nitel ve Öznel Yönlerine Bir Bakış: Öyküsel Terapi Yaklaşımları

2020-2-28
İKİZER, Gözde
1990’ların başından bu yana, öyküsel terapiler ruh sağlığı alanındaki uzmanlar tarafından daha yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Yakın zamanda öyküsel terapinin, travma-odaklı yaklaşımlar gibi, daha özelleşmiş biçimleri geliştirilmiştir. Bu makalede, travma alanındaki öyküsel terapi yaklaşımları derlenmektedir. Travmaodaklı öyküsel terapiler travmanın nitel ve öznel yönlerine odaklanmaktadır ve travmatik deneyimi danışanların kronolojik yaşam öyküsü içine yerleştirmeyi hedeflemektedir. Danışanı uzman konumuna yerleştirerek, öyküsel terapistler danışanların öykünün yapısını bozmasına ve öyküyü yeniden yapılandırmasına yardım etmektedir. Literatürde, tanıklık terapisi, öyküsel maruz bırakma terapisi (NET) ve yaşam incelemesi terapisi ve ayrıca, kolektif öyküsel yaklaşımlar gibi birtakım yapılandırılmış travma-odaklı öyküsel terapi yaklaşımları bulunmaktadır. Her ne kadar bu yaklaşımlara yönelik kanıtların çoğu anekdota dayalı olsa da, bazı çalışmalar travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde NET’in koşullu olarak etkili olduğunu göstermiştir. Bu yaklaşımının kullanımının artırılması ve stres ve travma ile ilişkili bozukluklar için etkililiğinin incelenmesi uygulayıcıların ve araştırmacıların travmaodaklı öyküsel terapi yaklaşımlarının, özellikle travmatik olaylara maruz kalma oranlarının oldukça yüksek olduğu Türkiye’de, geçerliğini ve klinik yararını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.

Suggestions

Influence of a 3-week psychiatric training programme on attitudes toward mental illness in medical students
Arkar, H; Eker, D (1997-04-01)
The present study was carried out to assess the influence of psychiatric training, including direct patient contact, on attitudes toward mental illness. An experimental group consisting of medical students going through their 3-week training in psychiatry was compared with a control group going through training in ophthalmology. The psychiatric training involved direct patient contact and course work. Attitudes toward three different vignettes were assessed before and after training. Analyses showed that th...
Boşanma Sürecinde Psikolojik Müdahaleler Üzerine Bir Derleme
Sayan Karahan, Ayşegül (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derlemede boşanma sürecinde etkili uygulamalara temel oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla psikolojik müdahaleler betimsel düzeyde ele alınmaktadır. Bir kriz durumu olan boşanmanın eşler ve varsa çocukları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda ise buna ek olarak yapıcı ve sağlıklı boşanma kavramlarından bahsedilmektedir. Boşanma oranlarındaki artış ile beraber boşanma sonrası yaşam düzenlemelerine destek ihtiyacı da artmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışanların boşanma sonrası uyum ile ...
Unique Contributions of Metacognition and Cognition to Depressive Symptoms
YILMAZ, ADVİYE ESİN; Gençöz, Tülin; Wells, Adrian (2015-01-01)
This study attempts to examine the unique contributions of cognitions or metacognitions to depressive symptoms while controlling for their intercorrelations and comorbid anxiety. Two-hundred-and-fifty-one university students participated in the study. Two complementary hierarchical multiple regression analyses were performed, in which symptoms of depression were regressed on the dysfunctional attitudes (DAS-24 subscales) and metacognition scales (Negative Beliefs about Rumination Scale [NBRS] and Positive B...
An analysis of the maincritical factors that affect the acceptance of technology in hospital management systems
Peker, Can; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Information Systems (2010)
The purpose of this study is to develop a methodology by extending the Technology Acceptance Model (Davis, 1989) in order to contribute the acceptance of Hospital Management Systems in hospitals. The study also aims to extend the TAM by adding external variables. Thereby the relationships between perceived usefulness, perceived ease of use and external TAM factors and how these relationships will affect the behavioral intention to use the technology will be determined. In this study quantitative research me...
The evaluation of psychotherapists in movies in terms of emotional intelligence
Banlı Pala, Müge; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2009)
The aim of the current study was to investigate the impact of psychotherapists’ Emotional Intelligence (EI) on adolescent patients’ perceptions about psychotherapists’ success and on adolescent patients’ preference about psychotherapists to consult. In order to examine EI level of psychotherapists who are represented in selected movies, the Scale for Evaluating Psychotherapist’s Emotional Intelligence was created for specific to this study. 50 high school students aged between 16 and 18 were participated in...
Citation Formats
G. İKİZER, “Travmanın Nitel ve Öznel Yönlerine Bir Bakış: Öyküsel Terapi Yaklaşımları,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 1–19, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49371.