Hide/Show Apps

Cinsiyetlenme Üzerinden Bir Teknik Olarak Psikanalizin Histerikleştirmesi

Download
2017-9-1
Evran, Ahmet
Psikanalizin tekniği analizanın histerikleştirilmesi üzerinden incelenebilir. Yabancılaşma ve ayrışma süreçlerini bir bütün olarak ele alan Lacan’ın cinsiyetlenme hipotezi, arzunun nasıl başladığına, fallus ve jouissance ilişkisine ve arzuyla beraber gelen nesne a kavramına toptan bir bakış sağlayarak klinik yapılar arasında nasıl bir ayrımın yapıldığının anlaşılmasına yardımcı olur. Klinik yapılar ile cinsiyetlenmenin ilişkisi de analizin neden histerikleştirdiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Histerik ve kadın ile obsesif ve erkek arasında kurulan paralelliklerin altını doldurmada Lacanyen psikanalizin kendi içinden çıkan cinsiyetlenme kavramına değinmek bir gerekliliktir. Bu yazıda, temel üç klinik yapı olan psikoz, nevroz ve perversiyonun farklı bakış açılarına göre nasıl açıklanabileceğinden destek alınarak dişil ve eril jouissance’ın analizin tekniğiyle bağlantısı incelenmiştir. Dişillik ve erillik diyalektiğinde oluşan öznenin, analizde Ötekinin arzusuyla yüz yüze gelmesi kendini ancak dişil bir pozisyonda bırakarak histerikleştirmesiyle mümkün olabilir. Bu da bilinçdışının çalışılmasına imkân veren temeli oluşturur