Nesne ilişkileri kapsamında Freudyen konseptler üzerine bir literatür taraması

2017-6-1
Canbolat, Fazilet
Zaman içerisinde histeri tanısı farklı biçimlerde ele alınmıştır. Freud’dan sonraki bazı teorisyenler cinselliği göz ardı edip, histeriyi sınır-durum bozukluğa daha yakın bir perspektifle ele almışlardır. Hastalığın tanımı ve gelişimi farklı biçimlerde yorumlanmış, bu sebeple kavramsal uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Ancak, Freud’un teorisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, onun “histeride oral ve ödipal düzeylerde ikili bir saplanma” olabileceğine dair düşüncesi bu uyuşmazlığa bir çözüm getirebilir. Benzer şekilde, bu makalede hem oral hem de ödipal dönemlerde saplanım yaşamış bir histeri vakası olabileceği düşünülen E. Hanım, Freud’un gelişime dair görüşlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi yoluyla ele alınmış, oral ve ödipal süreçler birlikte analiz edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak tanı üzerine tartışılmış, daha sonra Freud’un teorisinin genel özellikleri onun nesne ilişkilerine dair görüşleriyle birlikte aktarılmıştır. Son olarak ise E. Hanım vakası ve terapi süreci Freudyen konseptler ışığında anlaşılmaya çalışılmıştır

Citation Formats
F. Canbolat, “Nesne ilişkileri kapsamında Freudyen konseptler üzerine bir literatür taraması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 24–36, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49375.