Hide/Show Apps

Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi

Download
2018
Son, Çağdaş Devrim
Şahin Güçhan, Neriman
Topal, Tamer
Bilecen, Kıvanç
Warscheıd, Thomas
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir tasın orijinal mikroyapısına benzer bir yapıyıyeniden olusturarak saglamlastırılması, maksimum uyumlulugu saglamak için gelistirilmis yenibir yaklasımdır.Bu çalısmada, tarihi travertenlerde olusan mikro-çatlakların iyilestirilmesi için yürütülenkoruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürdürülebilir ve çevre dostu bir biyolojikharç/dolgu malzemesi gelistirilmesi amaçlanmıstır.Bu kapsamda, Pamukkale Travertenlerindeki (Denizli) termal su kaynaklarından bakteriizolasyonu ve identifikasyonu yapılmıstır. Elde edilen izolatların arasından, halihazırda kalsitüretme kapasitesi yüksek oldugu bilinen Bacillus cereus susu biyolojik harç gelistirilmesi içinseçilmistir. Biyolojik harç bilesenlerinin detaylı olarak tanımlanması yapıldıktan sonra, bubilesenlerin uygun oranlarda bir araya getirilmesi ile biyolojik harç üretilmis ve yapay olarakyaslandırılmıs test taslarındaki mikro-çatlaklara uygulanmıstır. Sonrasında ise bu onarımmalzemesinin basarımı fiziksel, fizikomekanik, mikro-yapı ve morfolojik analizler iledegerlendirilmistir.Sonuç olarak, B. cereus?un kalsit üretmesine baglı olarak, biyolojik harcın matrisi iletanecikleri arasında güçlü bir bag kuruldugu belirlenmistir. Ayrıca, harç uygulaması yapılantüm örneklerde, biyolojik harç ile orijinal malzeme yüzeyinin devamlı ve uyumlu bir yapıgösterdigi tespit edilmistir. Dolayısıyla, bu çalısma ile gelistirilen biyolojik harç ve üretimaltyapısının heykeller, bezemeler, sütun basları ve yapı elemanları gibi tarihi traverteneserlerde olusan mikro-çatlak ve mikro-boslukların onarımında kullanılabilecegi belirlenmistir.Gelecek çalısmalarda, harç içindeki bakteriyel kalsit üretim hızının ve konsantrasyonununarttırılabilmesi için, besleyici ortama azot döngüsü yollarını indükleme potansiyeline sahipspesifik enzimler veya makromoleküllerin eklenmesi, yüksek miktarda bakteri üretebilenbüyük fermentörler kullanılması, kalsit üretim miktarını arttırabilecek çoklu bakteripopülasyonları kullanılması, mineral üretim süreci ile ilgili genlerin tanımlanması ve bugenlerdeki düzenlemeler ile kalsit presipitasyonunu indükleyebilecek fazla miktardamakromoleküllerin üretilmesi gibi bazı deneysel parametreler üzerine çalısabilir