Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi

Download
2018
Bilecen, Kıvanç
Son, Çağdaş Devrim
Warscheıd, Thomas
Şahin Güçhan, Neriman
Topal, Tamer
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir tasın orijinal mikroyapısına benzer bir yapıyıyeniden olusturarak saglamlastırılması, maksimum uyumlulugu saglamak için gelistirilmis yenibir yaklasımdır.Bu çalısmada, tarihi travertenlerde olusan mikro-çatlakların iyilestirilmesi için yürütülenkoruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürdürülebilir ve çevre dostu bir biyolojikharç/dolgu malzemesi gelistirilmesi amaçlanmıstır.Bu kapsamda, Pamukkale Travertenlerindeki (Denizli) termal su kaynaklarından bakteriizolasyonu ve identifikasyonu yapılmıstır. Elde edilen izolatların arasından, halihazırda kalsitüretme kapasitesi yüksek oldugu bilinen Bacillus cereus susu biyolojik harç gelistirilmesi içinseçilmistir. Biyolojik harç bilesenlerinin detaylı olarak tanımlanması yapıldıktan sonra, bubilesenlerin uygun oranlarda bir araya getirilmesi ile biyolojik harç üretilmis ve yapay olarakyaslandırılmıs test taslarındaki mikro-çatlaklara uygulanmıstır. Sonrasında ise bu onarımmalzemesinin basarımı fiziksel, fizikomekanik, mikro-yapı ve morfolojik analizler iledegerlendirilmistir.Sonuç olarak, B. cereus?un kalsit üretmesine baglı olarak, biyolojik harcın matrisi iletanecikleri arasında güçlü bir bag kuruldugu belirlenmistir. Ayrıca, harç uygulaması yapılantüm örneklerde, biyolojik harç ile orijinal malzeme yüzeyinin devamlı ve uyumlu bir yapıgösterdigi tespit edilmistir. Dolayısıyla, bu çalısma ile gelistirilen biyolojik harç ve üretimaltyapısının heykeller, bezemeler, sütun basları ve yapı elemanları gibi tarihi traverteneserlerde olusan mikro-çatlak ve mikro-boslukların onarımında kullanılabilecegi belirlenmistir.Gelecek çalısmalarda, harç içindeki bakteriyel kalsit üretim hızının ve konsantrasyonununarttırılabilmesi için, besleyici ortama azot döngüsü yollarını indükleme potansiyeline sahipspesifik enzimler veya makromoleküllerin eklenmesi, yüksek miktarda bakteri üretebilenbüyük fermentörler kullanılması, kalsit üretim miktarını arttırabilecek çoklu bakteripopülasyonları kullanılması, mineral üretim süreci ile ilgili genlerin tanımlanması ve bugenlerdeki düzenlemeler ile kalsit presipitasyonunu indükleyebilecek fazla miktardamakromoleküllerin üretilmesi gibi bazı deneysel parametreler üzerine çalısabilir

Suggestions

Biological mortar application for micro-crack remediation in stones of travertine monuments
Sırt Çıplak, Elif; Şahin Güçhan, Neriman; Bilecen, Kıvanç; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2018)
Traditional conservation methods for the preservation of historical stones including applications with inorganic and organic polymers are often inadequate and results in introduction of new deterioration problems to historic structures. At this point, consolidating a stone by re-creating a structure similar to original microstructure of stone is a new approach developed to ensure the maximum compatibility by comparison to the traditional conservation techniques. In this study it was aimed to develop a susta...
Biological decay and its control by biomineralisation in calcareous stones
Üstünkaya, Meltem Cemre; Saltık, Emine Nevin; Department of Archaeometry (2008)
Biodeterioration has an important role in weathering of historical materials. Natural stone materials become vulnerable to physical and chemical changes in outdoor conditions, favouring the biological growth. In this study, biodeterioration on calcareous stones and its control by biomineralisation were studied on limestones from Nemrut Mount Monument and marbles from Pessinous Archaeological Site. For qualitative and quantitative detection of biological activity fluorescein diacetate (FDA) method that was d...
Soundness assessment of historic structural timber by the use of non-destructive methods
Kandemir, Ayşenur; Saltık, Emine Nevin; Restoration in Department of Architecture (2010)
The use of non-destructive testing (NDT) methods was needed for the conservation studies of historic timber structures. The aim of this study was to develop combined use of ultrasonic pulse velocity (UPV) measurements and infrared (IR) thermography, together with visual analyses for soundness assessment of timber. An important timber structure in Ankara, Aslanhane Mosque and traditional timber dwellings, in Ayaş and İstiklal District were selected for in-situ analyses. Representative laboratory samples such...
Kuantum Noktacığı Lüsiferaz BRET Çiftinin DNA Bağlanıcı Proteinler Kullanılarak DNA İskelesi Üzerinde Montajına Dayalı Bir Nanobiyosensör Platformunun Geliştirilmesi
Özen, Can; Muyan, Mesut(2016)
Bir ışık proteiniyle floresan molekül arasında gerçekleşen enerji transferi olarak tanımlanan Biyolüminesans Rezonans Enerji Transferi (BRET)’e dayanan biyosensör platformları proteaz aktivitesi ölçümü, nükleik asit tayini, lenfatik görüntüleme ve fotodinamik terapi gibi amaçlar için başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmalarda donör-alıcı ikilisi olarak birbirine kovalent bağ ile bağlanmış lüsiferaz-kuantum noktacığı bileşenleri kullanılmıştır. DNA molekülü sahip olduğu yapısal ve fonksiyonel özellikleri açısı...
Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi
Öztürk, Hasan(2018)
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin o...
Citation Formats
K. Bilecen, Ç. D. Son, T. Warscheıd, N. Şahin Güçhan, and T. Topal, “Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBek9UZzQ.