Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları

2020-2-28
BAŞTEMUR, Şule
KURŞUNCU, Mustafa Alperen
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellikle bu konuda yürütülen güncel araştırmalarda genetik ve çevresel faktörlerin önemine yapılan vurgu dikkate değerdir ve bu derleme çalışmasının da ana vurgularından birini oluşturmaktadır. Araştırmacılar için, ikiz araştırmalarının planlanmasında ve tasarlanmasında öne çıkan temel bileşenler, “çalışma deseni olarak ikiz araştırmalarının tercih edilme nedeni”, “ikiz araştırmalarında kullanılan temel varsayımlar”, “ikiz araştırmalarının sınırlılıkları” ve “yöntem olarak tercih edilen güncel ikiz desenleri”dir. Bu sebeple öncelikle bu temel bileşenlerden bahsedilecektir. Alanyazında öncü sayılan araştırmacılar tarafından tanımlanan ve ikiz araştırmalarında sıklıkla kullanılan on dört ikiz araştırması deseni ve bu araştırma desenlerinin kullanıldığı araştırma bulgularına da yer verilmiştir. Bu araştırmaların bazılarının alanda sıklıkla tercih edildiği, bazılarının ise örneklem zorluğu nedeniyle sınırlı sayıda yürütüldüğü görülmektedir. Ancak tüm araştırma desenlerinde, genetik ve çevrenin karşılıklı etkileşimlerine vurgu yapan araştırmaların, araştırmacılar için güncelliğini ve önemini koruduğu görülmektedir. Son olarak, ikiz araştırmalarının sınırlılıkları hakkında prospektif araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Suggestions

Efficient partially observable markov decision process based formulation of gene regulatory network control problem
Erdoğdu, Utku; Polat, Faruk; Alhajj, Reda; Department of Computer Engineering (2012)
The need to analyze and closely study the gene related mechanisms motivated the research on the modeling and control of gene regulatory networks (GRN). Di erent approaches exist to model GRNs; they are mostly simulated as mathematical models that represent relationships between genes. Though it turns into a more challenging problem, we argue that partial observability would be a more natural and realistic method for handling the control of GRNs. Partial observability is a fundamental aspect of the problem; ...
Association and differentiation between alliance and psychotherapy relationship: a phenomenological analysis based on the perspective of psychotherapists
Şahinöz, Şebnem; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2017)
The purpose of the current study is to explore psychotherapy relationships from the perspectives of psychotherapists. Alliance, interpersonal styles of the psychotherapists and manifestations of the psychotherapists’ interpersonal styles in psychotherapy setting was investigated in order to unfold the mechanisms and components of the psychotherapy relationship. In order to comprehend the subjective experiences of psychotherapists, three psychotherapists who continued to their doctoral education in clinical ...
The Heuristic role of questions in the formation of research programmes: Copernicus’s heliocentric system
Altuğ, Sezen; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2016)
The aim of this thesis is to develop a critical view about the notion of the heuristic in Lakatos’s methodology of research programmes. The heuristic is tried to be sterilized from its defects with an insight derived from different forms of theories dealing with questions. For that reason, a short survey which includes Socratic dialogues, Hintikka’s theory of interrogative games, van Fraassen’s theory of why-questions, and Laudan’s analogy between science and problem-solving activity is introduced. As a res...
Kendini Engellemenin Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öz Anlayış ve Akademik Özyeterlilik
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Demir, Ayhan Gürbüz (2017-11-01)
Bu çalışmanın amacı, öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin kendini engellemeyi ne ölçüde yordadığını incelemektir. Çalışmaya katılan 767 lisans öğrencisinin 392’si kadın, 375’i erkektir. Veriler, Kendini Sabotaj Ölçeği, Rosenberg Öz Saygı Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Akademik Özyeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin, kendini engelleme değişkenini yordama gücünü bulmak amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır...
Social, cognitive and emotional strategies in the grief process
Aksöz Efe, İdil; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2015)
The purpose of this study is to examine the influence of meta-mood processes, emotion regulation strategies, ruminative responses and perceptions of social constraints of bereaved individuals on their grief process. The sample of the study consisted of 708 bereaved adults, who had an experience of loss in the last five years. The Two-Track Model of Bereavement Questionnaire, Social Constraints Scale, Trait Meta-Mood Scale, Ruminative Responses Scale and Emotion Regulation Questionnaire were administered in ...
Citation Formats
Ş. BAŞTEMUR and M. A. KURŞUNCU, “Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 41–56, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49376.