Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları

2020-2-28
BAŞTEMUR, Şule
KURŞUNCU, Mustafa Alperen
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri ve psikoloji alanları için önemli bir bilgi kaynağı olan ikiz araştırmalarının betimlenmesidir. İkiz araştırmaları, çevre ve kalıtım arasındaki sınırları belirlemeye odaklanmaktadır. Özellikle bu konuda yürütülen güncel araştırmalarda genetik ve çevresel faktörlerin önemine yapılan vurgu dikkate değerdir ve bu derleme çalışmasının da ana vurgularından birini oluşturmaktadır. Araştırmacılar için, ikiz araştırmalarının planlanmasında ve tasarlanmasında öne çıkan temel bileşenler, “çalışma deseni olarak ikiz araştırmalarının tercih edilme nedeni”, “ikiz araştırmalarında kullanılan temel varsayımlar”, “ikiz araştırmalarının sınırlılıkları” ve “yöntem olarak tercih edilen güncel ikiz desenleri”dir. Bu sebeple öncelikle bu temel bileşenlerden bahsedilecektir. Alanyazında öncü sayılan araştırmacılar tarafından tanımlanan ve ikiz araştırmalarında sıklıkla kullanılan on dört ikiz araştırması deseni ve bu araştırma desenlerinin kullanıldığı araştırma bulgularına da yer verilmiştir. Bu araştırmaların bazılarının alanda sıklıkla tercih edildiği, bazılarının ise örneklem zorluğu nedeniyle sınırlı sayıda yürütüldüğü görülmektedir. Ancak tüm araştırma desenlerinde, genetik ve çevrenin karşılıklı etkileşimlerine vurgu yapan araştırmaların, araştırmacılar için güncelliğini ve önemini koruduğu görülmektedir. Son olarak, ikiz araştırmalarının sınırlılıkları hakkında prospektif araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Citation Formats
Ş. BAŞTEMUR and M. A. KURŞUNCU, “Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 41–56, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49376.