Hide/Show Apps

Kohut’un kendilik nesnesi ihtiyaçları bağlamında kırılgan narsisizmin incelenmesi: bir vaka örneği

Download
2017-3-1
Akça, Seray
DSM’de ele alınan Narsisistik Kişilik Bozukluğu, narsisizmin sadece bir boyutu olan açık, büyüklenmeci narsisizme odaklandığı için eleştirilmektedir.Büyüklenmeci narsisizmin yanında, diğer tip olarak eleştiriye aşırı hassasiyet, depresyon, kaygı gibi negatif duygular, düşük özgüven, örtük şekilde gözlemlenen büyüklenmecilik ve haklılık gibi özelliklerle tanımlanan kırılgan narsisizmin olduğu ileri sürülmektedir. Kohut narsisistik kişilikleri aynalanma, idealleştirme, ikizlik gibi kendilik nesnesi ihtiyaçları çerçevesinde kavramsallaştırmıştır. Bu ihtiyaçların kendilik nesneleri tarafından uygun şekilde doyurulması ve optimal hayal kırıklığına uğratılmasının dönüştürerek içselleştirme sürecini başlattığını, bunun da sağlıklı bir kendilik ve narsisizm için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Kohut, bu kendilik nesnesi ihtiyaçlarının, erken dönem yaşantıda uygun şekilde karşılanmamasının kendilikteki rahatsızlıklarla ilgili olduğunu ileri sürmektedir. Karşılanmayan bu ihtiyaçların psikoterapi sürecinde aktarım yolu ile tekrar deneyimleneceğini savunmuştur.