Doğu Akdeniz'de mevcut farklı ekosistemlerin - upwelling bölgeleri, açık deniz ve kıta sahanlığı suları - dinamikleri, bakteriyel ve birincil üretim potansiyelleri, üst trofik seviyelere yansımaları

Download
2014
Tuğrul, Süleyman
Uysal, Zahit
Bıngel, Ferit
Koçak, Mustafa
Yemenicioğlu, Semal
Fach Salihoğlu, Bettina Andrea
Özsoy, Emin
Yücel, Nebil
Gücü, Ali Cemal
Yılmaz, Elif
Salihoğlu, Barış
Zenginer Yılmaz, Arife
Türkiye denizleri, su bütçesi, atmosferik ve karasal girdiler, taban topoğrafyası, iklimsel evrim gibi temel etkenlerin belirlediği fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikler bakımından büyük farklılıklar içeren zengin ve değişken deniz ekosistemlerini barındırmaktadır. Birincil üretim potansiyelleri açısından Karadeniz’in özellikle kuzeybatı kıta sahanlığı ötrofik, Marmara Denizi ve körfezleri ileri derecede ötrofik, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz oligotrofik yapı sergilemektedir. Özgün bir dinamiği olan Doğu Akdeniz, genelde bir uç oligotrofik sistem olarak tanımlansa da, kendi içinde önemli bölgesel farklılıklar göstermektedir. Özellikle karasal tatlı su ve besin girdilerinden etkilenen kuzeydoğu kıta sahanlığı (Mersin ve İskenderun Körfezleri) ve ‘upwelling’ dinamiğinden etkilenen Rodos döngüsünde önemli düzeylerde birincil üretim potansiyeline sahiptirler ve daha yoksul olan açık denizden farklıdırlar. Aktif dinamik yapıya ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip kıyısal denizlerimizin sürekli gözlem, analiz ve model öngörüleri aracılığıyla araştırılmasının sürdürülmesi, büyük stratejik önemi haizdir. Çalışma O.D.T.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Gemisi Bilim-2 ile anılan sahalarda ve istasyonlarda mevsimsel bazda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile fonksiyonel olarak üç farklı ekosistemi teşkil eden alanlarda bakteriden balıklara uzanan besin zincirinde olası yapısal farklılıklar, üretim potansiyelleri, dinamikleri karşılaştırılmış, toplanan diğer çevre faktörleri ile etkileşimleri irdelenmiştir.

Suggestions

Investigation of 8-year-long composition Record in the Eastern Mediterranean Precipitation
Işıkdemir, Özlem; Tuncel, Süleyman Gürdal; Department of Environmental Engineering (2006)
Measurement of chemical composition of precipitation is important both to understand acidification of terrestrial and aquatic ecosystems and neutralization process in the atmosphere. Such data are scarce in the Mediterranean region. In this study, chemical composition of daily, wet-only, 387 number of rain water samples collected between 1991 and 1999 were investigated to determine levels, temporal variation and long-term trends in concentrations of major ions and trace elements between 1991 and 1999. Sampl...
A Survey of Niche Overlap and Adaptive Trait Responses of Turkish Honeybee Subspecies to Climate
Kükrer, Mert; Bilgin, Cemal Can; Turak, Ayşe (2016-11-05)
Introduction: Over 24 subspecies or “geographic races” of honeybees in the world appear to have diversified following isolation during the Pleistocene glaciations. Research on their differences in morphology, biogeography, behavior and genetics suggest that Turkish races belong mostly to the same lineage, but evolved in extremely different habitats. Foraging strategies, honey storage, production of young, overwintering success, swarming behavior or aggression show differences between races. Such traits migh...
Two-dimensional depth-averaged beach evolution modelling
Baykal, Cüneyt; Ergin, Ayşen; Department of Civil Engineering (2012)
In this study, a two-dimensional depth-averaged beach evolution numerical model is developed to study the medium and long term nearshore sea bottom evolution due to non-cohesive sediment transport under the action of wind waves only over the arbitrary land and sea topographies around existing coastal structures and formations. The developed beach evolution numerical model is composed of four sub-models: a nearshore spectral wave transformation model based on energy balance equation including random wave bre...
Revealing plio-pleistocene terrestrial-marine environmental transititons in Southwestern Anatolia by using magnetostratigraphy: first observations from Datça graben
İnce, Meryem Dilan; Tosun, Levent; Uzel, Bora; Langereıs, Cor; Kaymakcı, Nuretdin; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous ( TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; 2019-02-01)
In this study, it was aimed to show the Plio-Quaternary terrestrial and marine sediments deposited in the coasts of Southwestern Anatolia and the tectonic and global origin of those units that reveal the sea level changes by using integrated stratigraphic and structural geologic data. This stıdy comprise the results of the first data conducted in Datça, Bodrum, Söke and Germencik areas are selected in the scope of this study. In this presentation, first observations from Datça area will be discussed. The NW...
Mineralogical, petrographical and geochemical properties of zeolite bearing tuffs in nw Anatolia (Turkey)
Özen, Sevgi; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Department of Geological Engineering (2008)
The purpose of this study is to understand the geological, petrographical, mineralogical and geochemical characteristics of analcime-bearing tuffs in the Biga Peninsula and to determine formation process of these tuffs. The study area lies between Ayvacık and Küçükkuyu. The rock units are pre-Eocene basement rocks, Miocene Behram Volcanics (Arıklı Tuff, andesite, andesitic agglomerate), Pliocene volcanics, Miocene lacustrine sediments (Küçükkuyu Formation) and Quaternary alluvium. Analcimes which are found ...
Citation Formats
S. Tuğrul et al., “Doğu Akdeniz’de mevcut farklı ekosistemlerin - upwelling bölgeleri, açık deniz ve kıta sahanlığı suları - dinamikleri, bakteriyel ve birincil üretim potansiyelleri, üst trofik seviyelere yansımaları,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNMU16WTI.