Hide/Show Apps

Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte BenlikKavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi

2016-3-1
Sarısoy, Gizem
Winnicott kişilik bozukluklarının ortaya çıkışını gelişimin erken basamaklarında kişilik bütünleşmesinde yaşanan problemlerle ilişkilendirmektedir. Winnicott’a göre bebek dünyaya geldiğinde anneden bağımsız bir mevcudiyeti yoktur. Bununla birlikte bebek “yeterince iyi anne” nin desteği ile aşamalı olarak dış gerçekliğe dair bir kavrayış geliştirir. Fakat anne “yeterince iyi” değilse bebek tüm güçlülük duygularını deneyimleyemez ve dış gerçeklik ile henüz hazır olmadan karşılaşmak durumunda kalır. Bu durum bebeğin gerçek benliğini saklayıp anneye uymasına ve bunun sonucu olarak sahte bir benlik oluşturmasına zemin hazırlayabilir. Kişilik alanında ve kişilerarası işlevsellikte bozulmalar, duygusal değişkenlik, kaygı, depresiflik, dürtüsellik, risk içeren davranışlar, ayrılık kaygısı ve düşmanlık gibi patolojik kişilik özelliklerinin varlığı sınırda kişilik bozukluğunun belirtilerinden bazılarıdır. Bu makalede sınırda kişilik bozukluğu özelliklerini taşıyan Bay B. vakası ve terapi ilişkisi Winnicott’ın gerçek benlik ve sahte benlik kavramları ışığında incelenmiştir. BayB.’nin temel şikayetlerinin benlik ile ilgili olmasından dolayı terapinin amacı gerçek benliğin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, bu amaca ulaşmaktaki engellerin anlaşılması ve aşılmaya çalışılması olmuştur.