A Critical Look at Bullying Prevention School Programs

2019-10-20
Taneri, Pervin Oya
Şahin, Ayşegül
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konudur. Araştırmalar öğrencilerin yarısına yakınının en az ayda bir defa zorbalığa maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Önleyici programlarla, akran zorbalığının ve mağduriyetin erken yaşlarda azaltılabileceğini kanıtlayan pek çok çalışma bulunmaktadır. Finlandiya, Norveç ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede devlet okullarında zorbalığı önlemek için çeşitli programlar uygulanmaktadır. Türkiye’de zorbalığı önlemek için bazı girişimler olmasına rağmen, alan yazında ilkokul öğrencilerine yönelik etkili bir eylem planına ve önleyici programa rastlanmamıştır. Eğitimcilerin zorbalık önleme programlarının etkisini fark etmeleri, bu konuda adım atmalarını teşvik edebilir. Bu çalışmanın amacı alan yazında geçen önemli zorbalığı önleme programlarının eleştirel bir analizini yapmak ve başarılı programların özelliklerini tespit etmektir

Suggestions

Use of Bibliotherapy Method to Prevent Peer Bullying
Taneri, Pervin Oya; Akduman, Nalan (Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği; 2019-10-20)
Bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, olarak bir süre olumsuz davranışlarla maruz kalması olarak tanımlanan akran zorbalığı, dünyada ve Türkiye’de ilkokul öğrencileri arasında giderek artan bir sorun halini almıştır. Araştırmalar zorbalığının erken yaşlarda önleyici programlar yardımıyla azaltılabileceğine işaret etmektedir. Hikâyelerin eğitim ve farkındalık amaçlı kullanımı anlamına gelen bibliyoterapi, akran zorbalığını önlemede son yıllarda sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Al...
A qualitative case study of ELT pre-service teachers: Gains of study abroad and perceptions of ICC
Temel, Büşra; Eröz , Betil; Department of English Language Teaching (2022-6)
This study investigated perceived gains of study abroad experiences and perceptions of ICC and interculturally competent speaker of pre-service English teachers with previous short-term Erasmus+ experiences. The cohort consisted of seven senior prospective teachers at METU who were in their last semester in the FLE program taking their practicum course. The researcher collected multiple forms of data via qualitative means: a background questionnaire, an online sharing platform (WhatsApp), two semi-structure...
Intercultural Sensitivity Levels of Prospective Teachers
Özbek, Özlem Yeşim; Taneri, Pervin Oya (null; 2019-10-20)
Okullardaki akran zorbalığının sebepleri ve etkileri konusunda kapsamlı ilk araştırmalar, 1970'lerde Olweus tarafından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde de halen kabul gören tanımıyla zorbalık; bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılması durumudur. Akran zorbalığı ve zorbalığı önleyici programlar dünyada uzun süredir tartışılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir konu...
A CASE STUDY ON THE APPLICABILITY OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN HIGH SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS LESSONS FROM PERSPECTIVE OF TEACHERS
Kara Bardakcı, Elif; Taneri, Pervin Oya; Department of Educational Sciences (2021-9-30)
This research aims to discuss the feasibility of integrating interdisciplinary studies into education in the fields of science and mathematics at the high school level and possible barriers to the integration of these studies into the education system. In order to collect data, document analysis and informal observation were made, semi- structured interviews were designed. Interview questions consist of two parts. In the first part, demographic information; in the second part, the feasibility of interdiscip...
Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi
Sarısoy, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Winnicott kişilik bozukluklarının ortaya çıkışını gelişimin erken basamaklarında kişilik bütünleşmesinde yaşanan problemlerle ilişkilendirmektedir. Winnicott’a göre bebek dünyaya geldiğinde anneden bağımsız bir mevcudiyeti yoktur. Bununla birlikte bebek “yeterince iyi anne” nin desteği ile aşamalı olarak dış gerçekliğe dair bir kavrayış geliştirir. Fakat anne “yeterince iyi” değilse bebek tüm güçlülük duygularını deneyimleyemez ve dış gerçeklik ile henüz hazır olmadan karşılaşmak durumunda kalır. Bu dur...
Citation Formats
P. O. Taneri and A. Şahin, “A Critical Look at Bullying Prevention School Programs,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76250.